Ett självstyrt fartyg i trafiken idag – automatiseringen av sjöfarten tar ännu ett steg framåt

2018-12-11 11:00

Konkreta försök för automatiseringen av trafiken framåt. Ett viktigt försök gjordes idag inom sjöfarten när en självstyrande frigående färja gick mellan Pargas och Nagu. Finland ligger i toppskiktet av utvecklingen av automatisering inom sjöfarten.

Idag den 3 december 2018 trafikerade en självstyrd frigående färja mellan Pargas och Nagu. Försöket utfördes av Rolls-Royce och den statligt ägda Suomen Lauttaliikenne-koncernen Finferries.

”Trafi har följt planeringen och genomförandet av projektet. Vi vill för egen del också möjliggöra utvecklingen av automatiseringen av sjöfarten och säkerställa att både självstyrda och fjärrstyrda avsnitt av resan förlöper tryggt och följer bestämmelserna”, berättar avdelningschef Juha-Matti Korsi.

Finland främjar utvecklingen av automatiseringen av sjöfarten i internationella sammanhang

Praktiska försök är ett viktigt steg för att öka digitaliseringen och automatiseringen av sjöfarten. Finland samarbetar aktivt med den internationella sjöfartsorganisationen IMO och EU för att modernisera internationella bestämmelser om sjöfarten.

”Vårt mål är att främja digitalisering, automatisering och införande av ny teknologi samt att trygga säkerheten inom sjöfarten. I arbetet med att utveckla bestämmelserna behöver vi konkreta lyckade försök för att kunna bevisa att ny praxis fungerar och är säker”, berättar sjöfartsdirektör Tuomas Routa på Trafi.

”Vi kan vara stolta över att hela vårt havskluster och myndigheterna arbetar hårt för att sjöfarten ska kunna utnyttja de nya möjligheter som framtiden för med sig. Tillsammans har vi lyckats göra Finland till ett världsledande land inom denna sektor”, framhäver Routa.

Mer information:
sjöfartsdirektör Tuomas Routa, tfn 029 5346 456, tuomas.routa(at)trafi.fi, Twitter @TuomasRouta
avdelningschef Juha-Matti Korsi, tfn 029 5346 437, juha.korsi(at)trafi.fi, Twitter @JuhaKorsi