Trafi utreder noggrant i vilken form offentliga föraruppgifter lämnas ut i fortsättningen

2018-12-12 10:50

”Vi ber om ursäkt för det som har hänt och tackar för all feedback som vi har fått. I morse stängde vi tjänsten omedelbart som en försiktighetsåtgärd och nu går vi noggrant igenom tjänstens principer och nödvändiga utvecklingsåtgärder. Tyvärr var tjänstens språkversioner fortfarande tillgängliga men vi håller på att stänga dem”, betonar generaldirektör Mia Nykopp.

Det är fråga om offentliga uppgifter som nu har tillhandahållits i en ny form. Det har varit möjligt att i enskilda fall söka uppgifter genom en avgiftsfri förfrågning via Trafis webbsidor. Tidigare lämnades samma uppgifter ut genom enskilda förfrågningar per telefon eller e-post eller via en avgiftsbelagd webbtjänst.

”Vi måste bedöma på nytt i vilken form offentliga föraruppgifter kan lämnas ut i fortsättningen. Även andra myndigheter använder tjänster där man kan söka motsvarande offentliga registeruppgifter i enskilda fall, och vi ska vara i kontakt med dessa myndigheter”, fortsätter Nykopp.

”Det är viktigt att vi kan föra en öppen diskussion och därför uppskattar vi högt den respons vi har fått från medborgarna. Tjänsten skapade diskussion i sociala medier och vi reagerade naturligtvis omedelbart på oron som uttrycktes där”, säger Nykopp.
Trafi håller på att utreda ärendet och meddelar en mer exakt tidtabell på tisdag morgon.

I Trafis tjänst offentliga föraruppgifter kan man på basis av namn, hemort eller personbeteckning söka uppgifter om en persons körkort och yrkeskompetens samt uppgift om giltighetstiden för personens körrätt. Trafi har den 9 december 2018 stängt tjänsten för att kunna gå igenom feedbacken och frågorna som har tagits upp.

Ytterligare information:
kommunikationsdirektör Marjo Jäppinen, tfn 050 320 0302, marjo.jappinen (at) trafi.fi