Trafis elektroniska tjänster stängda tills vidare – andra servicekanaler tillgängliga

2018-12-12 11:00

Kommunikationsministeriet har begärt Trafiksäkerhetsverket Trafi att lämna in en utredning om dataskyddet och informationssäkerheten i Trafis tjänster. Utredningen lämnas in till ministeriet den 12 december 2018. Efter detta ska Trafi fatta beslut om ytterligare åtgärder. Medan elektroniska tjänsterna är otillgängliga betjänas kunder via Trafis andra servicekanaler som har fått extra resurser.

Medan Trafis elektroniska tjänster är otillgängliga är andra servicekanaler öppna som vanligt. Alla kontaktuppgifter finns på Trafis webbsida. Kundservicen betjänar per telefon och via chatt samt hos Trafis tjänsteleverantörers serviceställen.

Alla Trafis blanketter kommer att publiceras på Trafis webbsida så snart som möjligt.

Information on alternative servicekanaler har samlats i detta meddelande. Meddelandet kommer att uppdateras.

Service via chatt och telefontjänst

Trafis chatt är öppen vardagar kl. 10–20 och ger råd om ärenden som gäller registrering av fordon, skatter, båtregistret och körkort. Via chatten kan man t.ex. påställa eller avställa ett fordon.

Rådgivning i trafiktillståndsärenden ges vardagar kl. 10–16.

Telefontjänsten betjänar i samma ärenden som chatten, men per telefon kan man också beställa registreringsbevis. Påställning och avställning av fordon per telefon:
tfn 029 534 5119 (mån–fre kl. 8–16.15)
· tfn 029 534 5139 (mån–fre kl. 16.15–20 och lör–sön kl. 10–18)

Personlig betjäning i ärenden som gäller försäljning och köp av fordon och beställning av registerbevis

För att sköta ärenden som gäller försäljning och köp av fordon eller beställa ett registerbevis kan man besöka ett försäkringsbolag eller besiktningskontor som sköter registreringar. På dessa serviceställen kan man också påställa och avställa fordon.

Registreringar sköts av besiktningskontor.

Försäkringsbolagens elektroniska tjänster är tillgängliga som vanligt.

Kundservice i ärenden som gäller de övriga trafikformerna

Sjötjänstutdrag kan beställas per e-post från merimiesrekisteri(at)trafi.fi och sjotjanstutdrag(at)trafi.fi eller per telefon 029 534 5000.

Alla Trafis blanketter finns på Trafis webbsida.

 

Trafis elektroniska tjänster togs ur bruk på söndagen den 9 december 2018 för att säkerställa att tjänsten offentliga föraruppgifter är stängd. Trafi ska lämna in en utredning till kommunikationsministeriet om Trafis elektroniska tjänster den 12 december 2018. Efter detta ska Trafi fatta beslut om ytterligare åtgärder kring elektroniska tjänsterna. I tjänsten offentliga föraruppgifter hade användare tillgång till uppgifter om enstaka personers körrätt och vilka trafikmedel de kan framföra.

Mer information om tjänsten offentliga föraruppgifter

I tjänsten har uppgifter tillhandahållits i en ny form. Det har varit möjligt att i enskilda fall söka uppgifter genom en avgiftsfri förfrågning via Trafis webbsidor. Tjänsten handlade inte om massutlämnande av uppgifter. I tjänsten kunde man genom enskilda förfrågningar söka uppgifter om en persons körrätt och giltighetstiden för personens yrkeskompetens (man kunde t.ex. se om en person har rätt att köra en personbil eller lastbil och hur länge körrätten är giltig). Man kunde söka uppgifter på basis av personens namn och hemort eller namn och personbeteckning eller födelsedatum, men dessa uppgifter visades inte i tjänsten. Tidigare har samma uppgifter lämnats ut i enskilda fall per telefon eller e-post eller via en avgiftsbelagd e-tjänst.

Förbud mot utlämnande av uppgifter i Trafis tjänster

I Trafis e-tjänster är det möjligt att förbjuda utlämnande av uppgifter, bland annat utlämnande av kontaktuppgifter genom enskilda förfrågningar. Även om utlämnande av uppgifter förbjuds är personens namn och giltighetstiden för körrätten och yrkeskompetensen offentliga uppgifter som kan lämnas ut i enskilda fall. Via tjänsten offentliga föraruppgifter har kontaktuppgifter till personer inte lämnats ut. I tjänsten visas inte heller namnet på eller kontaktuppgifter till en person som beviljats spärrmarkering.

Ytterligare information:
Presskontakter: kommunikationsdirektör Marjo Jäppinen, tfn 050 320 0302, marjo.jappinen (at) trafi.fi