Trafiktillstånd för trafik mellan Finland och Ryssland kan sökas

2018-12-12 15:00

Trafiksäkerhetsverket meddelar att trafiktillstånd som berättigar till flygtrafik mellan Helsingfors och Moskva kan sökas.

Tidsfrist

Ansökan om trafiktillstånd bör tillställas Trafiksäkerhetsverket senast den 28.12.2018 kl. 16.15.

Ansökan bör uppgöras enligt punkt 3 i Luftfartsverket beslut av den 24.6.2004 om bedrivande av lufttrafik på en flyglinje med begränsningar i fråga om utnyttjande av trafikrättigheter (Luftfartsverkets normserie 2/2004). Tilläggsuppgifter ges av Trafiksäkerhetsverkets kontaktperson.

Meddelande

Som kontaktperson fungerar ledande sakkunnig Johan Skjäl, tel. 029 534 6115, johan.skjal(at)trafi.fi.