Trafis e-tjänster som kräver stark autentisering är öppna varje dag kl. 8.00-18.00

2018-12-17 10:00

Trafi har öppnat alla sina elektroniska tjänster som kräver stark autentisering samt tjänsten för certifikat som behövs vid ägarbyte. Tjänsterna är öppna varje dag kl. 8–18. I början kan tjänsterna vara överbelastade och långsammare än vanligt.

Trafi har öppnat följande e-tjänster som baserar sig på stark autentisering:

• tjänsterna för registrering av fordon med undantag av tjänsten för beställning av registreringsbevis
• fordonsskattetjänsterna
• tjänsterna för registrering av farkost och beställning av dataprodukter som identifierad användare
• körkortstjänsterna
• behörighetstjänsterna (trafikmedicinska ansökningar och anmälningar om sjötjänst)
• tjänsten för att ansöka om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning
• tjänsten som gäller besiktningsuppgifter om farkoster.

Dessutom öppnas tjänsten för kontroll av certifikat. Tjänsten utgör en del av fordons registreringsprocess och är viktig i synnerhet för bilhandeln.

Trafis tjänster kan vara överbelastade och fungera långsammare än vanligt

Utöver konsumenter används Trafis tjänster av bilaffärer samt finans- och försäkringsbolag. Eftersom tjänsterna har varit stängda kan de tillfälligt bli överbelastade och fungera långsammare än vanligt.

Trafis övriga elektroniska tjänster kommer fortsatt att hållas stängda.

Trafis elektroniska tjänster togs ur bruk på söndagen den 9 december 2018 för att säkerställa att tjänsten offentliga föraruppgifter är stängd. På fredagen den 14 december 2018 öppnades de elektroniska tjänster som kräver stark autentisering samt tjänsten för kontroll av certifikat. Kommunikationsverket kommer att lämna in sin slutgiltiga bedömning av dataskyddet och informationssäkerheten i Trafis elektroniska tjänster senast den 21 december 2018.

Ytterligare information:
presskontakter: kommunikationsdirektör Marjo Jäppinen, tfn 050 320 0302, marjo.jappinen (at) trafi.fi