Luftfartsavtalsförhandlingarna ICAN 2018: 2 nya avtal, 2 underskrifter, framsteg i 3 förhandlingar

2018-12-17 14:00

Finland nådde sina mål under ICAO:s luftfartsavtalsförhandlingar ICAN som ägde rum den 10-14 december 2018 i Nairobi, Kenya. De nya arrangemangen förbättrar Finlands tillgänglighet och är således till nytta för passagerare och affärslivet.

Finland paraferade 2 nya luftfartsavtal (Sydafrika och Rwanda), undertecknade 2 luftfartsavtal (Kenya och Chile) och gjorde betydande framsteg i förhandlingar med 3 länder (Australien, Sydkorea och Tanzania). Förhandlingarna fortsätter i nästa ICAN-evenemang i december 2019 i Jordanien med Australien och Tanzania samt i slutet av april 2019 med Korea.

Ordföranden för Finlands delegation var Päivi Jämsä (KM) och vice ordföranden Leila Iikkanen (Trafi). Flygbolagets representant Sami Lahdensuo (Finnair) deltog som observatör.

Principerna som ingår i de nya avtalen tillämpas omedelbart mellan luftfartsmyndigheterna inom ramen för deras befogenheter trots att avtalen ännu inte har trätt i kraft officiellt.

Ytterligare information:
jurist Leila Iikkanen, tfn 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi