Kontrollen av körkortsuppgifter baseras på individers rätt att säkerställa att personer som vistas i trafiken har körrätt

2018-12-09 16:40

Trafi tar dataskydd och informationssäkerhet på mycket stort allvar och beaktar det vid utvecklingen och upprätthållandet av alla sina tjänster. Uppgifterna som lämnas ut i Trafis tjänst offentliga föraruppgifter är uppgifter som i lagen fastställts som offentliga och utlämnas i enlighet med individers rätt att säkerställa att personer som vistas i trafiken har körrätt. Uppgifter om personer med spärrmarkering visas inte.

När transportservicelagen trädde i kraft i början av juli ökade tillgången till uppgifter, då alla enligt lagen har rätt att få ut uppgifter om en persons rätt att framföra ett fordon eller annat kommunikationsmedel. Dessa uppgifter har varit offentliga även tidigare och har kunnat sökas per telefon eller e-post eller via en avgiftsbelagd e-tjänst. I och med transportservicelagen kan uppgifterna numera också sökas avgiftsfritt på nätet, så att alla har lika möjligheter att söka uppgifter vid behov.

I Trafis tjänst offentliga föraruppgifter kan man på basis av personens namn, hemort eller personbeteckning söka uppgifter om en persons körkort och yrkeskompetens och giltighetstiden för personens körrätt. Körrättsuppgifternas offentlighet och utlämnande baseras på individers rätt att säkerställa att personer som vistas i trafiken har körrätt. När det gäller personer som utövar yrkestrafik är kontrollen av uppgifter ofta mycket förståelig. Exempelvis en bilhandlare som ska överlämna en bil för provkörning eller ett biluthyrningsföretag som ska hyra ut en bil kan behöva kontrollera körrätten. Det gör det även lättare att kontrollera en förares körrätt i andra situationer, t.ex. i anknytning till fritids- eller enskild verksamhet.

Trafi har fått förfrågningar om uppgifterna som lämnas ut i tjänsten och deras offentlighet. I tjänsten kan man se offentliga uppgifter om alla som har ett finskt körkort. Det är ett offentligt myndighetsregister, vilket innebär att traditionella förbud mot att överlåta marknadsförings- eller kontaktuppgifter inte förhindrar att uppgifterna syns i denna tjänst. Uppgifter om personer med spärrmarkering visas inte.

Trafi tar dataskydd och informationssäkerhet på mycket stort allvar och beaktar det vid utvecklingen av alla sina tjänster. Trafi utreder också alla eventuella problem. Uppgifterna i anknytning till körrätt har i lagen fastställts som offentliga, baserat på vilket Trafi måste lämna ut uppgifterna.

Mer information:
branschdirektör Janne Huhtamäki, tfn 029 5345 599, janne.huhtamaki (at) trafi.fi