Totalmassan för en lätt, obromsad släpvagn får vara 825 kg

2018-12-18 12:00

Vikten för en lätt släpvagn utan bromsar får med last uppgå till 825 kg, om möjligheten att utnyttja en större belastning står angiven i släpvagnens registeruppgifter och om 75 kg av lasten överförs till dragdonet. Således kan axlarna fortfarande belastas med en massa på högst 750 kg. Med massa avses släpvagnens och lastens sammanräknade vikt.

”Vi har fått många frågor släpvagnar i kategori O1 med en högsta tekniskt tillåtna totalmassa på 825 kg och bestämmelserna om användningen av dessa. En tumregel är att om den ovan nämnda möjligheten att använda en större belastning står angiven i registeruppgifterna för en lätt släpvagn utan bromsar, får man med en bil i vars registeruppgifter en släpvagnsvikt på 750 kg står angiven även dra en vagn med en totalvikt på 825 kg”, berättar överinspektör Henri Takkinen.

”Då ska en vikt på högst 750 kg överföras till släpvagnens axlar och dragfordonet kan belastas med 75 kg via dragdonet”, fortsätter Takkinen.

Denna större totalmassa står inte uttryckligen angiven i uppgifterna om dragfordonet, utan där står endast den vikt som hjulen överför till marken.

Körkortskraven när man drar en släpvagn grundar sig däremot på den högsta tekniskt tillåtna totalmassan, dvs. den vikt som har angetts i släpvagnens registeruppgifter.

Registeruppgifter om bil och släpvagn får man enklast fram genom att logga in i tjänsten Mina ärenden.

Bakgrundsinformation om regleringen av släpvagnsvikter och andra ofta ställda frågor.

Mer information:
överinspektör Henri Takkinen, henri.takkinen(at)trafi.fi, tfn 029 534 5417 (tekniska frågor)
sakkunnig Juha Kulmala, juha.kulmala(at)trafi.fi, tfn 029 534 5258 (frågor om körrätt)