Itämeren yhteisymmärryspöytäkirja - koulutus 22.5.2018

Trafi järjesti lähettäjille ja kuljetuksen suorittajille sekä ADR/RID- ja IMoU-sidosryhmille tilaisuuden 22.5.2018 Trafin auditoriossa.

Tilaisuuden esitykset

Annathan palautetta tilaisuudesta!

Kuinka hyödylliseksi koit tilaisuuden (asteikko 1=ei lainkaan hyödyllinen, 5=erittäin hyödyllinen)*
Toivotko vastaavia tilaisuuksia järjestettävän jatkossakin?
Ehdotuksia tilaisuuksien aihepiireiksi tai näkökulmiksi jatkossa:

 

 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Miina Grönlund, miina.gronlund (at) trafi.fi