Miten osoittaa ympäristövastuullisuus kuljetuksen tilaajalle?

Infotilaisuus 15.4.2013 Trafin auditoriossa

Tulevaisuudessa asiakkaat odottavat myös kuljetusyritykseltä entistä täsmällisempää tietoa kuljetusten ympäristövaikutuksista. Sekä valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä hankinnoista että laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa edellyttävät julkisilta hankinnoilta ympäristönäkökulmien huomioimista. Yksinkertainen keino todentaa yrityksen vastuullisuus energia-asioissa on liikenteen energiatehokkuussopimukseen liittyminen. Energiatehokkuutta parantamalla paranee myös yrityksen kilpailukyky.

Ohjelma

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta, LVM/Saara Jääskeläinen

Rahtitarjouskilpailutus ja ympäristöstrategia, ulkoministeriö, Vesa Leino
- tarjouspyyntö

Käytännön kokemuksia energiatehokkuussopimuksesta ja ympäristövastuullisuudesta, Hakonen Solutions, Tomi Siltamies/Janne Aikio

Esimerkki kuljetusten tilaajan käyttämilleen kuljetusyrityksille asettamista vaatimuksista, Kuusakoski Oy, Janne Törrönen

Käytännön kokemuksia energiatehokkuussopimuksesta ja ympäristövastuullisuudesta, Kuljetusliike Taipale, Kaija Taipale

Mistä lisätietoja sopimuksesta ja siihen liittymisestä, Trafi/Marke Lahtinen