Infotilaisuus kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjille Turussa

Trafi järjesti 16.3. infotilaisuuden kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjille. Tilaisuudessa käsiteltiin kotimaanliikennettä koskevia Trafin uusia määräyksiä, tarkastustoiminnan ajankohtaisia kuulumisia, työturvallisuuteen liittyviä asioita sekä rajavartiolaitoksen ajankohtaisia kuulumisia.

Tilaisuuden aineistot:

Trafin tilannekatsaus (Jan Welander – Trafi)

Työturvallisuusopas pienaluksille (Ilpo Minkkinen – SMU, ei esitystä)

Työturvallisuus matkustaja-aluksilla (Kaj Hellsberg – AVI)

Ajankohtaista sääntelystä (Aleksi Uttula – Trafi)

Alusten radiolaitteet -määräys (Jami Metsärinne – Trafi)

Alusten koneistot -määräys (Sten Sundberg – Trafi)

Alusten paloturvallisuus -määräys (Sten Sundberg – Trafi)

Rajavartiolaitoksen ajankohtaiset kuulumiset (Jani Salokannel – MRCC Turku)