Konttipunnituksen uudet tuulet -seminaari 9.10.2015

Merikuljetuskonttien massan varmentamista koskevia SOLAS-määräyksiä uudistetaan. Tarkoituksena on täsmentää olemassa olevia määräyksiä siten, että kontin massan ahtaaminen alukseen tapahtuu meriturvallisuutta vaarantamatta.

Trafin järjestämään Konttipunnituksen uudet tuulet -seminaariin 9.10.2015 osallistui 85 alan toimijaa. Merenkulkujohtaja Tuomas Routa avasi tilaisuuden ja seminaarin puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Ove Hagerlund. Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo palautti mieliin konttien punnitusasian taustaa ja käsittelyä Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO). Lakimies Reetta Timonen kertoi konttipunnituksen kansallisen lainsäädännön perusteet ja valmistelutilanteen. Inspectan johtava asiantuntija Mauri Nyqvist selvitti vaakojen tyyppihyväksyntää. Keskeiset sidosryhmät (Yleinen Teollisuusliitto YTL, Satamat, Satamaoperaattorit ry, Suomen Varustamot, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry ja Laivameklarit) pitivät omat, kompaktit puheenvuoronsa.

Seminaarin materiaalit 9.10.2015

Seminaarissa todettiin yhteisymmärrys täsmennettyjen konttipunnitusmääräysten tarpeesta meriturvallisuudelle, mutta niiden käytännön toimeenpanossa on avoimia kysymyksiä, erilaisia tulkintoja ja jopa epäselvyyksiä.

Kukin valtio valmistelee parhaillaan tahollaan konttipunnituksen täsmennettyjen SOLAS-määräysten täytäntöönpanoa ja käytäntöön soveltamista. Osa avoimista kysymyksistä saattaa olla vain kansainvälisiä ja osa pelkästään kansallisia. Osa avoimista tulkinnoista tulee selvittää viranomaisten toimesta, kun taas osa käytännön ongelmista on ratkaistavissa toimijoiden kesken.

Kysymyksiä voi lähettää jyrki.vahatalo (at) trafi.fi (kansainväliselle foorumille tarkoitetut englanninkielisenä) sähköpostitse 30.10. mennessä.

Frequently Asked Questions, UK

Konttipunnituksen jatkoseminaari järjestetään Trafissa 29.4.2016 klo 9.30 – 12.30.

Ks. myös tiedote Konttipunnitusten SOLAS-määräykset uudistuvat


Lisätietoja:

erikoisasiantuntija Jyrki Vähätalo, jyrki.vahatalo (at) trafi.fi, p. 029 5346 470