Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön 31.10.2018

Tieliikenneturvallisuuden yhteistyöverkosto järjesti seminaarin Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön 31.10.2018 Oulussa.

Seminaarissa kuultiin mm. esityksiä toimivista tavoista edistää alueen liikenneturvallisuutta, talvipyöräilystä ja älykkäästä liikennevalo-ohjauksesta.

Seminaarin aineistot

Tervetulosanat, tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, Trafi

Tieliikenneturvallisuuden valtionavustusta saaneet hankkeet

Pyöräilyn edistäminen ja liikenneturvallisuus

  • Pyöräilyn edistämisen turvallisuusvaikutukset, esimerkit Oulusta ja Helsingistä; Harri Vaarala, Oulun kaupunki ja Reetta Keisanen, Helsingin kaupunki

Tekniikan ja infran uudet kokeilut

Punainen liitu - vaikuttavaa liikenneturvallisuustyötä nuorille

Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Yhteenveto tilaisuuden puheenvuoroista (pdf)

Tiedote 31.10.2018: Parhaat käytännöt kiertoon kaikille - kunnat ja kaupungit liikenneturvallisuustyön ytimessä

 

Seminaarin järjesti Tieliikenneturvallisuuden yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on seurata joulukuussa 2016 tehdyn tieliikenneturvallisuutta koskevan Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteutumista. Trafi toimii verkoston kokoonkutsujana. Verkoston muut jäsenet ovat Kuntaliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikennevirasto, Onnettomuustietoinstituutti, Opetushallitus, Poliisihallitus, sisäministeriö ja Uudenmaan ELY-keskus.


Lisätietoja:
johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, inkeri.parkkari (at) trafi.fi erityisasiantuntija Riikka Rajamäki, riikka.rajamaki (at) trafi.fi