Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari 14.11.2017

Tieliikenneturvallisuuden yhteistyöverkosto järjesti kuntien ja alueiden liikenneturvallisuusasioiden kanssa työskenteleville seminaarin 14.11. Tampereella. Tilaisuudessa pohdittiin mm. suojatieturvallisuuden parantamista, koulujen saattoliikennettä ja nopeusnäyttötaulujen liikenneturvallisuushyötyjä.

 

Videotallenteet tilaisuudesta


Tilaisuuden esitykset:

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta, Riikka Rajamäki, Trafi

• Automaattinen liikennevalvonta taajamissa

Nopeusnäyttötaulujen liikenneturvallisuushyödyt, Fanny Malin, VTT

• Suojateiden liikenneturvallisuus

• Kuntien liikenneturvallisuustyö

• Koulujen saattoliikenne

Lisämateriaalia:


Seminaarin järjestivät liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenneturva, Kuntaliitto, Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva, sisäministeriö, Onnettomuustietoinstituutti, Poliisihallitus, Opetushallitus, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, inkeri.parkkari (at) trafi.fi
erityisasiantuntija Riikka Rajamäki, riikka.rajamaki (at) trafi.fi