Infotilaisuus ilmailun  sääntelyasioista

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi järjesti ilmailun sääntelyä koskevan infotilaisuuden torstaina 14.11.2013  Helsingissä.

Tilaisuudessä käsiteltiin Trafin määräyksiin liittyviä tehtäviä, määräysvalmistelun vaiheita ja sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua määräysvalmisteluun. Lisäksi tilaisuudessa käytiin läpi ajankohtaisia säädös- ja määräyshankkeita, mm. ilmailulain uudistamisprojektia.

Ilmailuinfon materiaalit

 
OHJELMA

9.00-9.10
Tilaisuuden avaus (ylijohtaja Pekka Henttu)

9.10-9.25
Määräysvalmisteluprosessi ja sidosryhmien kuuleminen sen osana (yksikönpäällikkö Kaisa Sainio)

9.25-9.40
Trafin osallistuminen ICAOn ja EASAn sääntelytyöhön
(osastonjohtaja Susanna Metsälampi)

9.40-10.00 Kahvitauko

10.00-10.10
Komissiossa vireillä olevat hankkeet / EASA-komitea
(ylijohtaja Pekka Henttu)

10.10-10.30
Lento- ja työaikarajoitukset (puhuja ilmoitetaan myöhemmin)

10.30-10.40
NCC / NCO lentotoiminta (puhuja ilmoitetaan myöhemmin)

10.40 -10.55
UAV/RPAS–tilanne (erityisasiantuntija Taro Kuusiholma)

10.55-11.10
ILMATILA 2012+; NEFAB-katsaus (kehityspäällikkö Jukka Hannola)

11.10-11.20
SERA, STANDARDISED EUROPEAN RULES OF THE AIR (erityisasiantuntija Tapani Maukonen)

11.20-11.35
Ilmailulakiuudistus (osastonjohtaja Susanna Metsälampi)

11.35-12.00 Keskustelua ja kysymyksiä

Lisätietoja: lakimies Maija Mansikkaniemi, puh. 029 534 5053, sähköposti maija.mansikkaniemi(at)trafi.fi.