Vuoden 2014 tutkimusraportit

Sito oy
Satamien vastaanottolaitteita koskevan direktiivin kansallinen soveltaminen ja direktiivin muutosprosessiin valmistautuminen
Trafin tutkimuksia 11-2014

Noora Airaksinen, Sito Oy, Matti Kokkonen, Tilastokeskus
Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrän arviointi VAAKKU
Trafin tutkimuksia 10-2014 

Harri Peltola, Mikko Tarkiainen ja Sami Koskinen, VTT, Matti Liedes, EC- Tools Oy
Uusien kuljettajien ajotapapalaute

Trafin tutkimuksia 9-2014

Arttu Lauhkonen, Trafi
Kansainväliset kokemukset tiekuljetusyritysten turvallisuus- ja ympäristöjohtamisessa
Trafin tutkimuksia 08-2014

Jukka-Pekka Nikolajeff, Cranfield University, School of Engineering
Analysis of the Bird Strike Reports Received by the Finnish Transport Safety Agency between the Years 2000 and 2011
Trafin tutkimuksia 07-2014

Mika Hatakka, Sirkku Laapotti ja Martti Peräaho, Tutkimus ja Koulutus Humaani Oy
Kuljettajien ammattipätevyys: jatkokoulutusohjelmien opetussuunnitelmien arviointi
Trafin tutkimuksia 06-2014

Annamari Ruonakoski ja Mikko Seila, Linea Konsultit Oy
Moottoripyöräkorttiuudistuksen vaikutukset
Trafin tutkimuksia 05-2014 

Heikki Liimatainen, Lasse Nykänen, Toni Hyytinen, Juha Vasara, Tampereen teknillinen yliopisto
Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli – kokeilututkimus
Trafin tutkimuksia 03-2014

Valde Mikkonen, Valmixa Oy
Ajokortin uusintaan liittyvien ikäkausitarkastusten vaikutus liikennemenestykseen
Trafin tutkimuksia 02-2014

Markus Pöllänen, Lasse Nykänen, Heikki Liimatainen ja Jouni Wallander, Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto 
Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 – neljä skenaariota

Trafin tutkimuksia 01-2014