Analysis of the Bird Strike Reports Received by the Finnish Transport Safety Agency between the Years 2000 and 2011

Trafin tutkimuksia 07-2014

Jukka-Pekka Nikolajeff, Cranfield University, School of Engineering

Siitä lähtien kun ihmiset alkoivat lentää, lintutörmäyksistä tuli merkittävä turvallisuusongelma. Tällä hetkellä raportoidaan vuosittain satoja lintutörmäyksiä, ja niiden seuraukset vaihtelevat pelästyneestä lentäjästä ilma-aluksen täydelliseen tuhoutumiseen.

On arvioitu, että lintutörmäysten vuosittaiset materiaaliset kustannukset voivat olla yli miljardi euroa. Lisäksi mukaan pitää laskea menetettyjen ihmishenkien mittaamaton hinta.
Kuinka voisimme lentää turvallisesti samalla taivaalla lintujen kanssa? Tähän kysymykseen on hankala vastata siksi, että lintutörmäysten syyt ovat moninaiset. Lentojen kasvava määrä ja lisääntyvä lintupopulaatio tuovat myös uusia haasteita tulevaisuudessa.

Tämä tutkielma lähestyy aihetta keskittymällä lintutörmäyksistä raportoinnin hyötyihin Suomessa. Tutkielmaa varten on tutkittu kaikki lintutörmäysilmoitukset, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto on vastaanottanut vuosien 2000 ja 2011 välillä. Tämän tietoaineiston mukaan lintutörmäysilmoitusten määrä on noussut merkittävästi muutaman viime vuoden aikana. Samaan aikaan niiden laatu on valitettavasti ollut Suomessa laskussa.

Analysoitujen ilmoitusten perusteella laadukkaan lintutörmäyksistä raportoinnin merkitys ei ollut vielä selvä kaikille sidosryhmille. Lintulajit olivat usein huonosti tunnistettuja, ja monesti ilmoituksista puuttui muutakin arvokasta tietoa, kuten tietoa sääolosuhteista. Lisäksi sellaisista lintutörmäyksistä, jotka eivät aiheuttaneet vahinkoja, ei useinkaan ilmoitettu. Tämä johtuu siitä, että lintutörmäyksistä ilmoittaminen ei ole vielä pakollista Suomessa. Lintutörmäyksistä raportoinnissa päämääränä pitäisi olla parempi laatu ja tiheämpi julkaisuväli verrattuna Suomen nykyiseen tilanteeseen. Tämä parantaisi varmasti lentoturvallisuutta.