Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli
- kokeilututkimus

Trafin tutkimuksia 03-2014

Heikki Liimatainen, Lasse Nykänen, Toni Hyytinen, Juha Vasara
Tampereen teknillinen yliopisto

Trafi on kehittämässä tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia edistääkseen ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja ympäristön kannalta vastuullista toimintatapaa. Tieliikenteen kuljetusyrityksille kehitteillä oleva vastuullisuusmallin tulee olemaan vapaaehtoinen ja sen tavoitteena on olla konkreettista hyötyä tuova ja tunnettu malli, joka on helposti käyttöönotettavissa kaiken kokoisiin kuljetusyrityksiin. Samalla se tuo hyvän työkalun tilaajille kuljetusyritysten vastuullisuuden arviointiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää erikokoisille tiekuljetusyrityksille soveltuva vastuullisuusmalli ja etsiä keinoja, joilla siitä saadaan houkutteleva.

Tutkimuksessa haastateltiin erikokoisia ja eri suoritealoja edustaneita kuljetusyrityksiä näiden turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen käytännöistä ja seurattiin näiden asioiden kehitystä vastuullisuusmallin kokeilumittariston avulla. Tutkimuksessa toteutettu työpaja ja kysely kuljetusten tilaajille mahdollistivat tärkeimpien vastuullisuusmittareiden tunnistamisen.

Kuljetusten tilaajien ja muiden sidosryhmien näkemykset mittareiden tärkeydestä ovat jossain määrin erilaiset, mutta yhteinen näkemys on esimerkiksi onnettomuuksien, kuljetusvahinkojen ja polttoaineenkulutuksen seurannan sekä kuljettajien ohjeistuksen tärkeydestä. Sidosryhmien näkemysten erot ja kokeiluyritysten kokemukset seurannasta korostavat tarvetta luoda vastuullisuusmalli, joka on ensisijaisesti kuljetusyrityksen oman toiminnan kehittämisen kannalta hyödyllinen ja joka tuottaa sidosryhmille suunnatun vastuullisuustodistuksen automaattisesti tämän seurannan pohjalta.

 

Katso myös

Vastuullisuusmalli

 

Tutkimukseen osallistuneet yritykset

Kuljetus Jan Ingman Oy
Kuljetusliike Tyvi Oy
Pertti Roisko
PP Kuljetuslinja Oy
Tempo Trans Oy
V Viitanen Oy