Vuoden 2015 tutkimusraportit

Pekka Koivisto
Arteform Oy
Secondary wave lift degradation
Trafin tutkimuksia 18-2015

Elina Aittoniemi, Pirkko Rämä, Merja Penttinen, VTT
Ajantasaisen porovaroituspalvelun hyväksyttävyys ja vaikutukset - ammattikuljettajien kenttätutkimus poronhoitoalueella
Trafin tutkimuksia 17-2015

Markus Pöllänen, Tommi Mäkelä, Lasse Nykänen, Heikki Liimatainen ja Jorma Mäntynen
Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne
Liikenteen markkinat Suomessa
Trafin tutkimuksia 16-2015

Noora Airaksinen, Marko Tikkanen, Kari Koskinen, Reijo Köngäs ja Erkki Hulkko
Sito Oy, Lapin sairaanhoitopiiri, Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta
Maastoliikenteen onnettomuudet
Trafin tutkimuksia 15-2015

Arttu LauhkonenTrafi
Teiden tavaraliikenteen viranomaistahot Suomessa
Trafin tutkimuksia 14/2015

Esko Lehtonen, Heidi Sahlberg, Marko Tikka, Perttu Lähteenlahti, Heikki Summala
Liikennetutkimusyksikkö, Helsingin yliopisto
Liikenteen havainnointia opettava peli lapsipyöräilijöille
Trafin tutkimuksia 13-2015

Harri Peltola, Jenni Eckhardt ja Riikka Rajamäk
VTT, Trafi
Rekisteritunnusten lukulaitteet - liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi
Trafin tutkimuksia 12-2015

Jari Nisula
Risk in Motion
Riskiperusteinen vaikuttaminen - Tiedosta toimenpiteisiin
Trafin tutkimuksia 11-2015

Heikki Waris, Harri Paloheimo
Coreorient Oy
Joukkoistetut kuljetukset – Esiselvitys Taksipalvelut, kimppakyydit ja tavarakuljetukset
Trafin tutkimuksia 8-2015

Erkki Soinne
Trafi
PIK-20D Fatigue Evaluation
Trafin tutkimuksia 7-2015

Pekka Koivisto
Arteform Oy
A Literature Review on Cold Soaked Fuel Frost Formation and Sublimation
Trafin tutkimuksia 6-2015

Pekka Koivisto, Mikko Auvinen
Arteform Oy
Preliminary CFD Investigation of De/anti-icing Fluid Behavior on a Flat Plate
Trafin tutkimuksia 5-2015

Pekka Koivisto
Arteform Oy
Effects of Cold Soaked Fuel Frost on Lift Degradation during Simulated Take-off
Trafin tutkimuksia 4-2015

Lasse Nykänen, Kaisa Karhula
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto
Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli – ohjeistus ja käyttöliittymä
Trafin tutkimuksia 02-2015 

Satu Innamaa, Heikki Kanner, Pirkko Rämä, Ari Virtanen
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteessä
Trafin tutkimuksia 01-2015