Liikenteen havainnointia opettava peli lapsipyöräilijöille

Trafin tutkimuksia 13/2015

Esko Lehtonen, Heidi Sahlberg, Marko Tikka, Perttu Lähteenlahti, Heikki Summala
Liikennetutkimusyksikkö, Helsingin yliopisto

Lasten pyöräilyn edistämisellä on sekä kansanterveydellisiä että ympäristöetuja. 0−14-vuotiailla lapsilla pyöräilyonnettomuudet ovat kuitenkin suurin sairaalahoitoa vaativien loukkaantumisten syy sekä merkille pantava onnettomuusperäinen kuolinsyy.

Merkittävä tekijä lasten pyöräilyonnettomuuksien taustalla on lasten liikenteen havainnointitaidot, jotka eivät ole vielä kehittyneet aikuisten tasolle. Liikenneympäristön tulisi olla sellainen, että myös lapset pystyvät turvallisesti siinä liikkumaan. Käytännössä tämä ei ainakaan vielä toteudu. Koska infrastruktuuriin ja muiden tienkäyttäjien toimintaan on hidasta vaikuttaa, on yhtenä mahdollisuutena pyrkiä opetuksen kautta parantamaan myös pyöräilevien lasten liikenteen havainnointitaitoja.

Tässä tutkimuksessa kehitettiin prototyyppi pelillistä oppimista hyödyntävästä Internet-selaimessa toimivasta sovelluksesta, jolla 6−10-vuotiaat lapset voisivat oppia pyöräillessä tarvittavia liikenteen ennakointi- ja havainnointitaitoja. Peli perustui videoleikkeisiin, jotka oli kuvattu pyöräilijän näkökulmasta oikeassa liikenteessä kesällä 2014. Videoihin oli valittu tilanteita, joissa on muita tienkäyttäjiä joko polkupyöräilijän kanssa risteävällä ajolinjalla tai kulkemassa siten että tienkäyttäjä voisi kääntyä polkupyöräilijän eteen. Lisäksi oli tilanteita joissa polkupyöräilijä kohtaa näköesteitä, joiden takaa muu tienkäyttäjä voi yllättäen tulla eteen. Peliä varten kyseiset kohteet ja niiden sijainnit poimittiin videoista.

Pelissä pelaaja istui kosketusnäytön edessä ja hänen tehtävänään oli osoittaa sormella etu-käteen poimittuja kohteita riittävän ajoissa. Kohteen osoittamisesta riittävän ajoissa sai pisteitä. Mikäli pelaaja ei osoittanut kohdetta riittävän ajoissa, video pysähtyi ja pelaajalle kerrottiin kohteen jääneen huomaamatta.

49 toisen luokan oppilasta (8−9-vuotiaita) testasivat peliä. Lapset pelasivat pelin (20 min) kerran koulupäivänsä aikana. Tarkoitukseen kehitetyillä havaintotesteillä mitattiin paransiko peli lasten liikennetilanteiden lukutaitoa. Samalla kerättiin palautetta pelistä.

Tulosten perusteella peliprototyypillä tapahtuva harjoittelu saattaa parantaa lasten liikenteenhavainnointitaitoja. Pelijakso nopeutti havaintotestin vastaamiseen tarvittavaa aikaa, mutta tilastollisesti merkitsevää vaikutusta vastaustarkkuuteen ei vastaavasti ollut. Pelijakso oli kuitenkin oppimisefektin saamiseksi lyhyt (20 min). Selkeämmän oppimisvaikutuksen saamiseksi peliä tulisi todennäköisesti pelata useita kertoja pidemmän ajan kuluessa. Kuitenkin vastausnopeuden parantuminen on positiivinen tulos, sillä liikenteessä havaitsemisen nopeudella on merkitystä.

Peli sai lapsilta positiivisen kokonaisarvion ja kaikki lapset jaksoivat pelata pelin läpi. Tulokset viittaavat pelillisen lähestymistavan olevan lupaava menetelmä liikenteen lukutaidon kehittämiseksi lapsilla.