Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli
– ohjeistus ja käyttöliittymä

Trafin tutkimuksia 02-2015

Lasse Nykänen, Kaisa Karhula
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli on Trafin johdolla kehitettävä vapaehtoisuuteen perustuva johtamis- ja toimintatapamalli kuljetusalan ammattiliikenteen turvallisuuden ja ympäristöasioiden kehittämiseksi.

Tässä raportissa keskitytään vastuullisuusmallin Excel-pohjaiseen käyttöliittymään ja sen ohjeistukseen sekä vastuullisuusmallin esimerkkidokumentteihin, mutta kokonaisuutena vastuullisuusmalli kattaa laajasti tiekuljetusten kannalta merkittävimmät turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasiat. Vastuullisuusmalli on johtamis- ja toimintatapamalli, jota kuljetusyritysten johto voi käyttää nykytilan kartoittamiseen, kehitystarpeiden ja vahvuuksien tunnistamiseen, tavoitteiden asettamiseen, raportointiin ja uuden menettelytavan omaksumiseen.

Tiekuljetusalan vastuullisuusmallia on Trafissa kehitetty jo usean vuoden ajan ja sen pohjalta heinäkuussa 2013 aloitettiin Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli- kokeilututkimus, joka päättyi alkuvuonna 2014. Kokeilututkimuksen jälkeen vastuullisuusmallin kehittämistä päätettiin edelleen jatkaa ja tässä loppuraportissa esiteltävä jatkohanke aloitettiin huhtikuussa 2014. Jatkohankkeen lähtökohtina käytettiin suoraan hankeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja suosituksia.

Loppuraportti koostuu kolmesta osakokonaisuudesta. Luvuissa yksi ja kaksi käsiteltävästä johdannosta, jossa kuvataan tutkimushankkeen toteutus, tavoitteet, ja tarkoitus sekä vastuullisuusmallin yleinen toiminta ja tarkoitus. Luvussa kolme kuvataan käyttöliittymän käyttöön tarkoitettu ohjeistus ja sen käyttö. Luvussa kolme esiteltävä ohjeistus on myös lisätty omana irrallisena kokonaisuutenaan liitteeksi raportin loppuun. Raportin kolmas osakokonaisuus koostuu esimerkkilomakkeista ja ohjedokumenteista, mitkä ovat ohjeistuksineen kuvattuina luvussa neljä.

Tutkimukseen osallistuneet yritykset

 • Kuljetus Jan Ingman Oy
  Kuljetusliike Tyvi Oy
  Pertti Roisko
  PP Kuljetuslinja Oy
  Tempo Trans Oy
  V Viitanen Oy
  Van&Poika Oy
  Ajomestarit Oy
  Kuljetuksia R. Koivuniemi Oy