Vuoden 2016 tutkimusraportit

Enni Lehtinen, Tampereen teknillinen yliopisto
Tieliikenteen kuljetusyritysten energiatehokkuuden edistäminen
Trafin tutkimuksia 15-2016

Lasse Nykänen, Riku Viri, Liikenteen tutkimuskeskus Verne
Tieliikenteen kuljetusyritusten vastuullisuusmalli - tilaajaohjeistus
Trafin tutkimuksia 13-2016

Pekka Koivisto
Preliminary Cold Soaked Fuel Frost Studies with CRM Wing Model
Trafi Research Reports 12-2016

Sirkku Laapotti, Martti Peräaho ja Mika Hatakka, Tutkimus ja Koulutus Humaani Oy
Vuoden 2013 B-kuljettajaopetusuudistus - Toteutuminen ja vaikutukset
Trafin tutkimuksia 11-2016

Sirkku Laapotti, Tutkimus- ja kehittämispalvelu Laapotti
B-kuljettajaopetusuudistuksen seuranta - Mittarit ja perustason kartoitus
Trafin tutkimuksia 10-2016

Hanna Kalenoja ja Janne Tuominen, Sito Oy
Uusien kuljettajien indeksitutkimus
Trafin tutkimuksia 9-2016

Hanna Kalenoja ja Janne Tuominen, Sito Oy
Ikäkuljettajien kokemukset liikenteestä
Trafin tutkimuksia 8-2016

Noora Airaksinen, Anna Korpinen, Sito Oy
Inkeri Parkkari, Trafi
Tie- ja raideliikenteen itsemurhat
Trafin tutkimuksia 7-2016

Michael Gatscha, Neurotraffic, Austria
Claudia Grand, Test & Training International, Austria
TRAFISAFE - Parental feedback for novice drivers
Austrian report
Trafin tutkimuksia 6-2016

Juha Tervonen
Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen- kuolemat sekä vakavat ja lievät loukkaantumiset
Trafin tutkimuksia 5-2016

Ramboll Finland Oy
Taajamaliikenteen ja suojateiden turvallisuuden parantaminen – case Turenki
Trafin tutkimuksia 3-2016

Harri Peltola, Juha Luoma, VTT
Road accidents in Finland and Sweden- A comparison of associated factors
Trafin tutkimuksia 2-2016

Juha Luoma & Harri Peltola, VTT Oy
Ajonvakautusjärjestelmän yleistyminen Suomessa
Trafin tutkimuksia 1-2016