Tieliikenteen kuljetusyritysten
vastuullisuusmalli,  tilaajaohjeistus

Trafin tutkimuksia 13-2016

Lasse Nykänen, Riku Viri
Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Tieliikenteen vastuullisuusmalli on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johdolla kehitettävä vapaaehtoisuuteen perustuva vastuullista kuljetustoimintaa edistävä johtamis- ja toimintatapamalli tiekuljetusalle. Vastuullisuusmallin avulla kuljetusyrityksiä kannustetaan ja tuetaan ennakoivaan ja tietoon perustuvaan johtamiskulttuurin. Vastuullisuusmalli kattaa vastuullisen tiekuljetuksen eri osa-alueet huomioimalla yritysten keskeisimmät turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasiat ja kytkemällä ne kuljetusyritysten talouteen. Vastuullisuusmalli on ensisijaisesti kehitetty kuljetusyrityksille, mutta malli tarjoaa työkaluja ja toimintamalleja myös kuljetusyritysten ja kuljetusten tilaajien väliseen kommunikointiin ja yhteistyöhön.


Vastuullisuusmallia on Trafissa kehitetty jo usean vuoden ajan ja vuonna 2013 käynnistyi ensimmäinen tieliikenteen tavarankuljetusyritysten kanssa yhteistyössä toteutettu vastuul-lisuusmallin kehityshanke. Ensimmäisen kehityshankkeen tuloksena syntyi vastuullisuusmallin ydinsisältö ja rakenne, jonka päälle vastuullisuusmalli rakentuu. 2014 vastuullisuusmallin kehitystä jatkettiin yhteistyössä tavarakuljetusyritysten kanssa. Ensimmäisen jatkohankeen tuloksena muodostui varsinainen vastuullisuusmallin seurantatyökalu ja vastuullisuusmallin esimerkkilomakkeet sekä yksityiskohtainen ohjeistus kuljetusyrityk-sille siitä, miten he voivat hyödyntää vastuullisuusmallia omassa toiminnassaan.


Syksyllä 2015 käynnistyi vastuullisuusmallin kehityshanke tieliikenteen henkilökuljetusyrityksille, jonka aikana vastuullisuusmalli laajennettiin kattamaan myös tieliikenteen henkilökuljetukset. Vastuullisuusmallin henkilökuljetushankkeen ohessa tehtiin myös ensimmäisiä varsinaisia asiantuntijahaastatteluita kuljetusten tilaajien kanssa.

Tiekuljetusten tilaajien rooli vastuullisuuden kehittämisessä ja edistämisessä on niin keskeinen, että syksyllä 2016 Trafi käynnisti vastuullisuusmallin tilaajaohjeistushankkeen, jonka loppuraportti tämä on. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten kuljetusten tilaajat voivat tehokkaimmin hyödyntää vastuullisuusmallia ja laatia tilaajille ohjeistus vastuulli-suusmallista.


Tämä raportti koostuu viidestä varsinaisesta luvusta sekä raportin lopussa olevasta yhteenvedosta ja raportin liitteessä olevasta vastuullisuusmallin ohjeistuksesta tiekuljetuksia tilaaville organisaatioille. Raportin kaksi ensimmäistä lukua kuvaavat vastuullisuusmallin kehittämisen taustaa ja tässä loppuraportissa käsiteltävän tutkimuksen toteutusta. Luvut 3-5 koostuvat vastuullisuusmalli-hankkeiden ja kirjallisuuden myötä muodostuneista käsityksistä, miten kuljetusten tilaajat voivat omassa toiminnassaan hyödyntää vastuullisuusmallia ja sen mukaista toimintaa. Luvuissa kuvataan myös tilaajaorganisaatioiden kiinnostusta ja sitoutumista tiekuljetusalan vastuullisuuden kehittämiseen erityisesti vastuullisuusmallin avulla.  

Katso myös

Vastuullisuusmalli

 

Tutkimuksessa haastatellut tilaajatahot

DB Schenker
Helsingin KTK
Kuntaliitto
Liikennevirasto
Paikallisliikenneliitto
Posti
Rauman kaupunki
Tampereen aluetaksi Oy
Tuko Logistics Osuuskunta
Tuomi Logistiikka Oy
Turun kaupunki
Uudenmaan ELY