Vuoden 2017 tutkimusraportit

Ida-Reetta Virranjoki, Kristiina Säntti, Heikki Tuomenvirta, Matti Aaltonen, Pekka Kivi, Tapio Tourula
Sääolosuhteiden aiheuttamat liikenteen häiriöt ja vaikutukset liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen
Trafin tutkimuksia 20-2017

Ville Karppinen
Vastuullisuuden nykytila kaupallisessa tieliikenteessä
Trafin tutkimuksia 19-2017

Janne Tuominen
Ikäkuljettajien kokemukset liikenteestä
Vuoden 2016 aineisto
Trafin tutkimuksia 18-2017

Janne Tuominen
Uusien kuljettajien seurantatutkimus
Tyytyväisyys kuljettajaopetukseen ja kokemukset liikenteestä, vuoden 2016 aineisto
Trafin tutkimuksia 17-2017

Jouko Lahti, Tero Lähderanta, Esa Räty
Nastarenkaiden kuntoerot riskitekijänä
Trafin tutkimuksia 16-2017

Margaret Kapitany, Toni Kokkonen, Kai-Ling Yim, Joona Leimola
Trafi and Blockchain
Trafin tutkimuksia 15-2017

Mika Klimschin, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Polaarialueen henkilöpraktiikan hyväksyminen
Trafin tutkimuksia 13-2017

Pekka Koivisto, Tomi Honkanen, Juha Kivekäs
Frostwing Flat Plate CFD Simulations:
Reynolds Number Effect and Boundary Layer Analysis
Trafi Research Reports 12-2017

Erkki Soinne, Tomi Rosnell, Niko Viljanen
Aerodynamic, Laser and Photogrammetry Measurements
on CRM Wing Model with Frost
Trafi Research Reports 11-2107

Okko Outinen, Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus
Literature Review of the Indicative Ballast Water Analysis Methods
Trafin tutkimuksia 10-2017

Christel Kautiala, Hanna Puolimatka, Matti Vuolamo, Destia Oy
Alkopuomit alkoholirattijuopumusvalvonnan välineenä - Esiselvitys
Trafin tutkimuksia 8-2017

Pekka Koivisto, Tomi Honkanen, Arteform Oy
Technical Reports on Frostwing Flat Plate CFD Simulations
Trafi Research Reports 7-2017

Arto Kyytinen, Aarno Lybeck, Työtehoseura ry
Matti Kutila, Merja Penttinen, VTT Oy
Ammattikuljettajan osaamistarpeet automaattisessa liikenteessä
Trafin tutkimuksia 6-2017

Heikki Metsäranta, Miikka Niinikoski,
Tomi Laine, Tuuli Salonen, Strafica Oy
Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden indikaattorit
Trafin tutkimuksia 5-2017

Hanna Askola, Oona Takala, Joni Tefke, Sito Oy
Veneilyn määrä sekä sen taloudelliset ja ympäristövaikutukset Suomessa
Trafin tutkimuksia 4-2017

Kati Valta, Kantar TNS Oy
Tutkimus autoilun ympäristövaikutuksista
Trafin tutkimuksia 3-2017

Juha Luoma, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Henkilöauton kuljettajan tukijärjestelmien rekisteröintitarpeet
Trafin tutkimuksia 2-2017

Harri Peltola, Fanny Malin, Anne Silla, Mikko Kallio, Satu Innamaa, Merja Penttinen ja Salla Kuisma, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Kehä I:n automaattinen nopeusvalvonta - Ennen–jälkeen-tutkimus
Trafin tutkimuksia 1-2017

Muissa tutkimussarjoissa ilmestyneet

Ilkka Salanne, Erkki Jaakkola, Marko Tikkanen:
Suomen satamien takamaatutkimus
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 55/2017

Fanny Malin, Ilkka Norros, Satu Innamaa:
Identification of accident risk and its application in traffic control
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 41/2017

Elina Ojala, Taneli Varis, Vesa Peltola:
Selvitys energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa - Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut
Motiva 5/2017

Mari Päätalo, Sally Londesborough:
Työpaikan liikkumissuunnitelman hyödyt euroina
Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t& -hankekokonaisuus
Valpastin Oy / Motiva

IMO Sub-committee on pollution prevention and response:
Consideration of the impact on the arctic of emissions of
black carbon from international shipping
International Maritime Organization, 2017 (PPR 5/7/2)

Hilkka Timonen, Paivi Aakko-Saksa, Niina Kuittinen, Panu
Karjalainen, Timo Murtonen, Kati Lehtoranta, Hannu
Vesala, Matthew Bloss, Sanna Saarikoski, Päivi Koponen,
Pekka Piimäkorpi, Topi Rönkkö:
Black carbon measurement
validation onboard
VTT, 2017 (VTT-R-04493-17)

Lasse Johansson, Jukka-Pekka Jalkanen:
Emissions from Baltic Sea Shipping in 2016
HELCOM, 2017

Pekka Leviäkangs, Riitta Molarius:
Tiedon arvo ja vaikuttavuus
VTT, 2017 (VTT technology 314)