Alkopuomit alkoholirattijuopumus-valvonnan välineenä
- Esiselvitys

Työn tarkoituksena oli laatia esiselvitys mahdollisuudesta käyttää alkopuomilaitteita osana poliisin rattijuopumusvalvontaa Suomessa. Työssä tutustuttiin Ruotsin laajoihin alkopuomikokeiluihin, selvitettiin tarvitaanko Suomessa lainsäädännöllisiä muutoksia sekä muita alkopuomitoimintaan liittyviä asioita.

Alkopuomijärjestelmä toimii seulontalaitteena siten, että kuljettaja ajaa kontrolliasemalle ja puhaltaa kevyesti sulkupuomin toimintaan kytkettyyn suppiloon noin 2 senttimetrin päästä. Laite mittaa uloshengitysilmasta, onko ajoneuvon kuljettaja nauttinut alkoholia. Jos puomi ei nouse kuljettajalle, poliisi tai muu valvontaviranomainen toteuttaa tarkkuusalkometritestauksen. Puomia voidaan estää nousemasta esimerkiksi silloin, kun kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus on 0,5 promillea tai enemmän.

Ruotsissa alkopuomilaitteita on kokeiltu Göteborgin ja Tukholman satamissa. Ruotsin kokemusten mukaan poliisin nykyresursseilla pystytään puhalluttamaan moninkertainen määrä kuljettajia perinteiseen rattijuopumusvalvontaan verrattuna. Alkopuomitoiminnalla on kokeilun perusteella lisäksi ennaltaehkäisevä vaikutus mm. tehokkaan tiedotuksen takia. Ruotsin hallitus on keväällä 2016 antanut Trafikverketille (Ruotsin Liikennevirastolle) tehtävän valmistella 31.10.2016 mennessä alkopuomitoiminnan aloittamista 3−5 satamassa. Tehtävälle annettiin lisäaikaa 31.1.2017 saakka. Suomessa kiinnostus alkopuomilaitteisiin on herännyt Ruotsin positiivisten kokemusten perusteella.