Henkilöauton kuljettajan tukijärjestelmien rekisteröintitarpeet

Trafin tutkimuksia 2-2017

Juha Luoma, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Autonkuljettajien tukijärjestelmät yleistyvät nopeasti, mutta useimpia tukijärjestelmiä ei rekisteröidä mihinkään kansalliseen ajoneuvokantatilastoon. Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ja priorisoida keskeiset kuljettajan tukijärjestelmien rekisteröintitarpeet asiantuntijakyselyn avulla. Selvitys kohdistui 46:een henkilöauton kuljettajan tukijärjestelmään. Vastaajiksi valittiin kotimaisten organisaatioiden edustajia, joiden arvioitiin tarvitsevan tai käyttävän ajoneuvokohtaisia tietoja tukijärjestelmistä. Vastaajia pyydettiin valitsemaan järjes-telmäluettelosta enintään kymmenen sellaista järjestelmää, joita koskevaa tietoa tarvitaan eniten pitkällä aikavälillä, ja viisi järjestelmää, joita koskevaa tietoa tarvitaan vähiten. Sähköpostikyselyyn vastasi yhteensä 30 liikennealan asiantuntijaa.

Päätulokset osoittivat, että vastaajat painottivat tieliikenteen automatisoitumiseen ja turvalli-suuteen liittyviä järjestelmiä. Vähintään puolet vastaajista piti tärkeänä seuraavien järjestelmien rekisteröintiä: hätäjarrutusjärjestelmä taajama- tai maantienopeuksilla, ajonvakautusjärjestelmä, kaistalla pysymisen avustin, automaattinen maantieajo ja 112-eCall-hätäpuhelinjärjestelmä. Vähiten tärkeinä pidettiin digitaalista mittaristoa, vaihtamissuosituksen osoitinta, tuulilasinäyttöä ja pysyvästi asennettua navigaattoria.

Tulokset tarjoavat melko selkeän käsityksen siitä, mitä henkilöauton kuljettajan tukijärjestelmiä koskevia tietoja on jatkossa syytä sisällyttää valtakunnalliseen ajoneuvokantatilastoon suomalaisten liikennealan asiantuntijoiden mielestä. Koska tilastoinnin kehittäminen on kuitenkin aikaa vievää, suositellaan yleisimpien automerkkien esitemateriaalin tallentamista vuosittain, jotta tukijärjestelmien yleistymisestä saataisiin tarvittaessa edes karkea käsitys myös lähivuosina.