Kehä I:n automaattinen nopeusvalvonta

Ennen–jälkeen-tutkimus

Trafin tutkimuksia 1-2017

Harri Peltola, Fanny Malin, Anne Silla, Mikko Kallio, Satu Innamaa, Merja Penttinen ja Salla Kuisma, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Helsinkiä kehämäisesti kiertävä maantie 101 (Kehä I) on yksi Suomen vilkkaimmista teistä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi sillä otettiin helmikuussa 2016 käyttöön automaattinen nopeusvalvonta. Tämän ennen‒jälkeen-tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuksia ajonopeuteen, muihin liikennevirran ominaisuuksiin, liikenneonnettomuuksiin ja tienkäyttäjien mielipiteisiin. Pian automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen käynnistyneet tietyöt vaikeuttivat tutkimusta.

Automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen yli 10 km/h ylinopeuksien osuus oli noin 2 %, kun se ennen valvonnan käyttöönottoa oli ollut noin 11 %. Ajoneuvojen matkanopeudet tarkastelluilla jaksoilla laskivat noin 1–3 km/h; erityisesti suurimmat nopeudet alenivat, minkä vuoksi nopeuserot pienenivät. Pistenopeudet alenivat valvonnan seurauksena 2–5 km/h. Nopeuksien pienentyminen johtuu suurelta osin ylinopeuksien ja erityisesti suurimpien ylinopeuksien vähenemisestä. Tulosten perusteella ns. kenguruefekti (nopeuksien alentaminen vain automaattisen mittauspisteen kohdalla) näyttäisi olevan vähäistä. Tähän vaikuttanee mm. se, että valvontapisteitä on paljon tiepituutta kohti.

Liikenneonnettomuudet näyttäisivät vähentyneen Kehä I:llä automaattisen nopeusvalvonnan aloittamisen jälkeen, joskin tietyöt haittasivat tilastollisesti luotettavan onnettomuusaineiston keruuta. Onnettomuusluokkatarkastelun mukaan minkään onnettomuusluokan onnettomuudet eivät näyttäisi lisääntyneen automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen – mm. peräänajo-onnettomuudet näyttäisivät vähentyneen. Tietöiden käynnistyttyä onnettomuusmäärä on kasvanut tietyömaiden kohdalla, mutta pienentynyt edelleen tienkohdilla, joilla ei ollut käynnissä tietöitä.

Nopeusmuutosten ja aiempien tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on vähentynyt 6–15 % niissä kohdissa, joissa ei ole tietöitä. Erittäin vilkkaalla tiellä toteutettu automaattivalvonta vaikuttaa alun perin suureen onnettomuusmäärään ja parantaa siten liikenneturvallisuutta merkittävästi. Kehä I:n automaattisen nopeusvalvonnan onnettomuuskustannussäästöiksi arvioitiin karkeasti 1,5–2,2 miljoonaa euroa vuodessa – tilanteessa, jossa tietyöt eivät vaikuta liikenteeseen.

Tienkäyttäjistä selvä enemmistö kannattaa automaattista nopeusvalvontaa, vaikka sen kannatus on hieman vähentynyt. Toisaalta kriittisyys on lisääntynyt erityisesti Kehä I:llä tapahtuvaa valvontaa kohtaan, mihin saattavat vaikuttaa mm. lähes samanaikaisesti automaattivalvonnan kanssa käynnistyneet tietyöt.