Trafi & Blockchain - An Exploration of Blockchain Data Management for the Finnish Transport Safety Agency

Lohkoketju on kuin hajautettu tilikirja, joka koostuu toisiinsa linkitetyistä kirjauksista. Kirjausten avulla voidaan pitää kirjaa omistajuuden muutoksista monenvälisessä verkostossa. Lohkoketju voi lisätä turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä, nopeuttaa transaktioita ja yksinkertaistaa liiketoiminnan prosesseja. Lohkoketjuteknologia on kuitenkin vasta kehittymässä, ja sen tulevaisuus on vielä epävarma. Tämän vuoksi lohkoketjun toteuttaminen on kallista vaatimusten muuttuessa nopeasti.

Tällä hetkellä lohkoketjun kypsyystaso on matala: Sitä ei ole toistaiseksi sovellettu käytäntöön missään valtionhallinnossa. Monet startup-yritykset ja valtiot tutkivat parhaillaan lohkoketjua ja testaavat konseptin toimivuutta. Merkittävimpiä lohkoketjupilotteja ovat Ruotsin ja Georgian maarekisterit, Viron e-oleskelulupa ja lohkoketjun legitimointi Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Lohkoketjun käyttäminen vaatii järjestelmien yhteentoimivuutta, sääntelyn noudattamista ja useiden osapuolten yhteistyötä. Trafin järjestelmät eivät toistaiseksi ole yhteensopivia uudemman teknologian kanssa. Suomen valtio ei myöskään ole vielä säätänyt lohkoketjua koskevaa lainsäädäntöä eikä kryptografisten tiivisteiden käyttäminen todentamisessa ole lainmukaista. Näistä syistä Trafi ei tällä hetkellä voi hyödyntää lohkoketjuteknologiaa.

Jos lohkoketju on tulevaisuudessa edelleen ajankohtainen ja Trafin järjestelmiä päivitetään, tulee vielä huomioida kolme seikkaa, ennen kuin lohkoketjua voidaan hyödyntää Trafissa. Ensinnäkin sidosryhmien kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, koska muutoin hajautetun lohkoketjun edut jäävät Trafilta saavuttamatta. Toiseksi tulee huomioida, että lohkoketjuun siirtyminen saattaa muuttaa liiketoiminnan prosesseja huomattavasti, joten nämä prosessit täytyy määritellä uudelleen. Viimeisimmäksi täytyy ottaa huomioon, että turvallinen tunnistaminen on yksi lohkoketjun sovellusten avainelementeistä. Tämän vuoksi on luotava sähköisen tunnistautumisen valtuutusjärjestelmä, jota lohkoketjun osapuolet voivat käyttää.

Esineiden internetin kaltaisista muista uusista teknologioista on tehty ennusteita, joiden perusteella voidaan arvioida, että lohkoketjuun liittyvää sääntelyä kehitetään seuraavan viiden vuoden kuluessa. Siihen mennessä on luultavasti kertynyt lisää kokemuksia myös lohkoketjuteknologian käytännöllisyydestä, kustannuksista ja luotettavuudesta. Trafin kannattaa tarkastella lohkoketjua uudelleen vuoden 2020 jälkeen, koska tällä hetkellä lohkoketju on teknologiana vielä raakile, lainsäädäntö on vasta vireillä ja Trafin järjestelmät kehitysvaiheessa.