Vastuullisuuden nykytila kaupallisessa tieliikenteessä

Vastuullinen liiketoiminta kerää jatkuvasti enemmän huomiota niin yritysten kuin yhteiskunnankin osalta. Onkin yhteiskunnan kannalta tärkeää, että vastuullisuutta ja vastuullisen liiketoiminnan menetelmiä tutkitaan ja kehitetään entistä tehokkaimmiksi. Tämä tutkimus perustuu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kuljetusyritysten vastuullisuusmalliin ja siihen liittyvään kehitystyöhön. Tutkimuksen tarkoituksena onkin tarkastella vastuullisuutta tiekuljetusalan näkökulmasta, suomalaisissa tiekuljetusalan yrityksissä.

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa talous-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuvastuullisuudelle vastuullisuusmittarit, joiden avulla voidaan mitata vastuullisuuden nykytilaa suomalaisissa kuljetusyrityksissä, sekä toistaa tutkimus tulevaisuudessa vastuullisuuden kehittymisen analysoimiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan vastuullisuutta tilastotiedon, aikaisempien tutkimusten sekä suomalaisille kuljetusyrityksille suunnatun vastuullisuuskyselyn kautta.

Tulokset osoittavat, että vastuullisuus tunnistetaan suomalaisissa tiekuljetusyrityksissä ja vastuullisuusasioissa on nähtävissä kehitystä viime vuosina. Vastuullisuus huomioidaan kuitenkin suurissa yrityksissä selvästi pieniä ja keskisuuria yrityksiä laajemmin, mihin tulevaisuudessa tulisi saada muutos. Vastuullisen toiminnan kehittämisen merkittävimpinä haasteina yrityksissä koetaan alan kova kilpailutilanne, se ettei vastuullisuus saa tarpeeksi huomiota asiakkailta sekä taloudellisten resurssien riittämättömyys.