Henkilöautojen renkaat
maaliskuun talvikeleillä

Talvirengaspakko saattaa muuttua Suomessakin keliperusteiseksi Ruotsin tapaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöautojen renkaiden tyyppiä ja kuntoa talviliikenteessä sekä kerätä kokemuksia ja näkemyksiä pilottiprojektin toimivuudesta kustannustehokkaan seurantakonseptin kehittämiseksi.
Tutkimustiedot kerättiin 2 651 henkilöautosta 13 eri paikkakunnalla 12.–23.3.2018. Tarkastukset tehtiin automarkettien pysäköintialueilla ja huoltoasemien tankkauspisteillä rengasalan ammattilaisten toimesta. Huoltoasemilla tarkasteltiin rengastyypin lisäksi myös renkaiden kuntoa kuljettajan suostumuksella 527 autosta.

Koko tutkimusaineistossa talvirenkaita oli yli 99 prosenttia, vaikka tutkimusajankohtana kesärenkaatkin olivat jo sallittuja. Kitkarenkaiden osuus talvirenkaista oli vajaat 14 prosenttia. Eteläisessä Suomessa kitkarenkaiden käyttö on huomattavasti yleisempää kuin Keski- ja Pohjois-Suomessa. Keski-Euroopan talvioloihin tarkoitettujen kitkarenkaiden osuus kitkarenkaista oli vain 8 prosenttia.

Huoltoasemilla kerätyssä tutkimusaineistossa urasyvyydeltään, nastoitukseltaan tai iältään huonokuntoisten, keliin sopimattomien tai ominaisuuksiltaan erilaisten renkaiden osuus oli peräti 34 prosenttia. Henkilöautojen talvirenkaat näyttäisivät olevan selvästi kesärenkaita huonommassa kunnossa ajokauden loppupuolella, kun verrataan talvirengastutkimuksen tuloksia aiempiin kesärengastutkimuksiin.

Huonoilla renkailla ajavista kuljettajista vain 35 prosenttia arvioi renkaidensa talvikunnon oikein. Näin ollen noin joka viides autoilija (22 %) ajoi tietämättään huonoilla renkailla maaliskuun talvikeleillä. Liikenneturvallisuuden kannalta on oleellista, miten hyvin autoilijat tiedostavat renkaidensa kunnon ja suorituskyvyn.
Talviliikenteessä käytettävien renkaiden kuntoa ja tyyppiä koskevalla tiedolla on entistä enemmän tarvetta, mikäli talvirenkaiden käyttöä koskevia vaatimuksia muutetaan tulevaisuudessa. Talvirenkaiden säännöllinen seuranta on toteutettavissa tässä tutkimuksessa kehitetyn seurantakonseptin pohjalta.