Scanway II - Digitaaliset liikennepalvelut arktisissa olosuhteissa

Scanway II -hanke on keväällä 2017 Trafin koordinoiman Liikennelabran käynnistämä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta edistävä hanke, joka on osa monivuotista liikenneyhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä. Samalla hanke toimii jatkohankkeena Scanway I ja FITRUS-hankkeille. Scanway II -hanke keskittyy tieliikenteen hätäjärjestelmien kansainväliseen yhteentoimivuuteen sekä vaihtuviin ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettuihin liikenteen digitaalisiin palveluihin. Hankkeen tarkoituksena oli aktivoida ja käynnistää yritysverkosto, joilla älyliikenteen digitaalisia palveluita voitaisiin kehittää ja testata erityisesti Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä.

Hanke toteutettiin tiiviissä julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä, jossa Trafi ja LVM toimivat pääasiallisina kotimaisina julkisen sektorin toimijoina ja VTT koordinoi hankkeen toteutukseen osallistunutta yritysverkostoa, johon kuuluivat: Dynniq, Indagon, Nokia, Infotripla ja Vediafi. Hanke koostui kahdesta työpaketista: 1) eCall- ja ERA-GLONASS-hätäjärjestelmien yhteentoimivuus ja 2) digitaaliset liikennepalvelut.

Hankkeen aikana suomalais-venäläistä älyliikenneyhteistyötä onnistuttiin aktivoimaan useilla eri vaikuttamisen tasolla, mikä luo hyvää pohjaa myös tulevaisuuden yhteistyölle maiden välillä. Hankkeen varsinaisina tuloksina luotiin eCall- ja ERA-GLONASS-hätäjärjestelmien yhteentoimivuussuunnitelma, joka keväällä 2018 myös allekirjoitettiin maiden viranomaisten toimesta. Lisäksi hankkeessa tehtiin automaattiajamista ja yhteentoimivia ajoneuvoja tukevia pilotteja ja demoja, joista konkreettisin tulos on hankkeen aikana varusteltu ja kehitetty liikkuva testilaboratorio-ajoneuvo. Testilaboratorio-ajoneuvon tarkoituksena on toimia liikkuvana ja ketteränä alustana ja tukiasemana älyliikennekokoiluille.