Selvitys raskaan liikenteen eCall-hätäviestintäjärjestelmästä Suomessa

Tämä raportti on syntynyt Liikenteen turvallisuusviraston (Trafin) sekä Liikkenneviraston projektin ”Selvitys raskaan liikenteen eCall-hätäviestijärjestelmästä Suomessa” loppuraporttina.
Projektin ensimmäisenä tarkoituksena oli laatia kuvaus Suomen raskaan kuljetuskaluston tilasta ja olosuhteiden erityispiirteistä. Toisena tavoitteena oli varmistaa, että mahdollisia raskaan liikenteen eCall-standardeja valmisteltaessa otetaan huomioon
Suomen erityispiirteet niin kaluston kuin olosuhteidenkin osalta. Työn kolmantena tavoitteena oli laatia kuvaus ajoneuvon lastitietojen välittämisestä Suomen olosuhteissa ja kuvaus mahdollisista muutostarpeista kuljetusten antajien ja suorittajien
sekä hätäkeskuksen, tieliikennekeskuksen ja pelastustoimen toiminnassa ja järjestelmissä.