Työsuhdeautotutkimus 2018

Työsuhdeautoilijoiden määrä on melko vakiintunut, vaikkakin hieman laskusuunnassa. Valtaosalla edun saajista on vapaa autoetu, neljänneksellä auton käyttöetu. Työsuhdeautoilijat arvostivat työsuhdeautoilun helppoutta ja vaivattomuutta. Käyttöönsä saa uuden auton ilman omaa pääomaa. Osalla autoetu taas oli työnantajan edellyttämä, koska autoa tarvitaan työssä ja työajoa kertyy paljon. Omalla autolla ajavilla ei joko ollut mahdollisuutta autoetuun tai oma auto koettiin edullisemmaksi mm. verovapaiden kilometrikorvauksien myötä. Osalle oli tärkeää saada itse valita autonsa.

Pääosa työsuhdeautoista oli dieseleitä ja kolmannes bensa-autoja, kun taas omien autojen käyttövoimajakauma oli juuri päinvastoin. Ladattavia hybridejä, kaasu- ja täyssähköautoja oli vain 3 % työsuhdeautoista ja 2 % omista. Työsuhdeautojen hiilidioksidipäästöt olivat selvästi pienemmät kuin työntekijöiden omien autojen ja niillä ajettiin enemmän kuin omilla. Työsuhdeauton tärkeimmäksi valintaperusteeksi nousi ajo-ominaisuudet, mutta oman auton valinnassa hinta oli tärkein. Vähäpäästöisyys ei noussut tärkeimpien auton valintaperusteiden joukkoon, mutta sitä pidettiin tärkeämpänä työsuhdeauton kuin oman auton valinnassa.

Pääosalla kyselyyn vastanneista yrityksistä oli kirjallinen autopolitiikka ja työsuhdeautoille hintarajat. Vain 43 % yrityksistä oli työsuhdeautoille enimmäispäästöraja, kahdeksassa sai taloudellista etua valitsemalla vähäpäästöisen auton ja yksitoista tarkistaa päästörajoja suunnitelmallisesti. Työsuhdeautojen valintaa ohjanneet kertoivat, että autot ovat nyt selvästi aiempaa vähäpäästöisempiä ja työsuhdeautoina on enemmän ladattavia hybridejä. Ympäristöystävälliseen autopolitiikkaan isommin panostaneet edelläkävijäyritykset korostivat yritysten yhteiskuntavastuuta.

Täyssähköautoissa kiinnosti pienet ajokustannukset ja hiilidioksidipäästöt, mutta kiinnostusta vähensi akun keston rajallisuus ja korkea hankintahinta. Yleinen asenneilmapiiri painottaa ympäristöystävällisyyttä, minkä innokkaimmat autofanit voivat kokea uhkana. Tätä helpottanee sähköautojen ajo-ominaisuudet ja suuri suorituskyky. Täyssähköautojen yleistymiseksi tarvitaan akkuteknologian ja latausinfran kehittämistä.

Myönteisestä suhtautumisesta huolimatta vähäpäästöisyysihanne ei ole vielä kovin laajasti konkretisoitunut vastaajien käytännön toiminnassa. Tutkimustulosten pohjalta tehtiin suosituksia kohti ympäristöystävällisempää ja vaihtoehtoisia käyttövoimia suosivaa työsuhdeautoilua. Edelläkävijäyritysten esimerkit osoittavat, että vähäpäästöisyyteen ohjaava autopolitiikka on tuottanut tulosta ja se kuvastaa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

Tutkimuksen raportti

Työsuhdeautotutkimus 2018