Ole ajoissa liikkeellä lupakirja-asioissa - saat lentokaudesta kaiken irti

20.2.2012 12.00

Kevätruuhka lupakirjahakemusten käsittelyssä on taas odotettavissa, joten kannattaa asioida ajoissa. Lupakirjan uudelleen kirjoittamista kannattaa erityisesti tänä vuonna ja muutenkin hakea kolme kuukauden sisällä ennen lupakirjan voimassaoloajan päättymistä. Tuolloin viranomainen kirjoittaa lupakirjan viideksi vuodeksi alkaen vanhenevan lupakirjan voimassaolon päättymispäivämäärästä. Jos lupakirjan voimassaoloaika päättyy esimerkiksi toukokuun ensimmäisenä päivänä, kannattaa uudelleen kirjoittamista hakea helmikuun ensimmäisenä päivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Yhteydet lupakirja-asioissa muuttuvat hieman

Lupakirjat ja pätevyydet -yksikön puhelinpalveluajat ovat arkisin klo 9-11 ja klo 13-15. Meidät tavoittaa Trafin vaihteen (puh. 020 618 500) kautta. Toivomme asiakkailtamme kärsivällisyyttä ja pyydämme ystävällisesti myös välttämään aiheeseen liittyviä tarpeettomia puhelin- ja sähköpostitiedusteluja, jotta voimme paremmin kohdentaa resurssimme lupakirjahakemusten käsittelyyn ja näin nopeuttaa itse lupakirjapäätösten valmistumista.

Pidättehän yhteystietonne ajan tasalla, sillä jatkossa ilmoitamme valmiista noudettavaksi ilmoitetuista lupakirjoista tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Lupakirjahakemusten toimittamiseen liittyviä käytännön muutoksia

Voitte halutessanne toimittaa hakemuksen sähköpostin liitetiedostona. Älkää tällöin toimittako paperiversiota ilman eri pyyntöä. Mikäli toimitatte hakemuksen paperiversiona, toimittakaa se ystävällisesti ilman niittejä. Jos hakemukseen liittyy ulkomailla suoritettu tarkastuslento tai ulkomainen tarkastuslentäjä, lupakirjahakemuksen liitteeksi riittää kopio tarkastuslentäjän valtuutuksesta. Aikaisemmin vaadittuja kopiota simulaattorin hyväksyntätodistuksesta sekä kopioita tarkastuslentäjän lupakirjasta ja lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta ei enää vaadita. Trafista ollaan teihin yhteydessä, mikäli jotain erityistä tarvitaan.

Uusien Part -määräysten käyttöönotto

Suomi tullee hyödyntämään siirtymäjärjestelyjä, jotka mahdollistavat eri vaatimusten käyttöönoton siirtämistä eteenpäin. Esimerkiksi kansallisten PPL, CPL ja ATPL -lupakirjojen osalta uudet vaatimukset tulisivat siten voimaan vasta 8.4.2013. Suomen siirtymäjaksot julkaistaan ilmailumääräyksellä mahdollisimman pian sen jälkeen kun Part Air Crew:n saateasetus (Cover Regulation) on kokonaisuudessaan julkaistu maalis-huhtikuussa 2012. Lisätietoa tiedotteestamme Uusien EASA Part-FCL ja -MED-määräysten soveltamisajankohta siirtyy

Mikäli haluat 8.4.2013 jälkeen lentää EASA-ilma-aluksia, kansallinen lupakirja kannattaa muuntaa nyt JAR-lupakirjaksi, joka muuntuu automaattisesti EASA-lupakirjaksi seuraavan uudelleenkirjoittamisen yhteydessä.

Uusien määräysten osalta useita asioita on vielä tarkentamatta, joten pyydämme kärsivällisyyttä näitä määräyksiä koskevien tiedustelujen suhteen.

Lisätietoja
Lupakirjat ja pätevyydet -yksikkö, puh. 020 618 500, lupakirjat(at)trafi.fi
Liikennelääketiedeyksikkö, puh. 020 618 500, liikennelaaketiede(at)trafi.fi.