Pidä huolta peräkärrystä ja kuormaa oikein

19.6.2012 11.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttaa, että vaikka kevytperävaunuja ei tarvitse määräaikaiskatsastaa, pitää liikenteessä käytettävän perävaunun olla katsastusmääräysten edellyttämässä kunnossa. Erityisesti valaisimien ja kytkentälaitteiden toimivuus ja jarrullisten perävaunujen jarrut on hyvä tarkastaa aina ennen liikenteeseen lähtöä. Perävaunu on myös kuormattava huolellisesti, ettei kuorma vaaranna liikenneturvallisuutta.

Henkilöautoon liitettävät perävaunuluokat

Henkilö- tai pakettiauton perässä vedettävät perävaunut ovat joko O1- tai O2-luokan perävaunuja. O1-luokan perävaunun eli ns. kevytperävaunun kokonaismassa voi olla enintään 750 kg ja siinä ei vaadita jarruja. O2-luokan perävaunun kokonaismassa on suurempi kuin 750 kg, mutta enintään 3500 kg ja niissä jarrujärjestelmä on pakollinen. O2-luokan perävaunu on katsastettava kahden vuoden välein. Seuraavan katsastusajan näkee rekisteröintitodistuksesta.

Tarkista valaisimien toiminta ja renkaiden kunto

Perävaunun takavalaisimien tulee palaa silloin, kun auton takavalaisimet palavat. Jos vetoauto on varustettu päiväajovaloilla eli huomiovaloilla siten, että huomiovalaisimien palaessa auton takavalaisimet eivät pala, ei perävaununkaan takavalaisimien kuulu palaa. Peruutusvalo on pakollinen 10.7.2011 tai sen jälkeen käyttöönotetussa O2-luokan perävaunuissa.

Tarkista myös perävaunun renkaiden kulutuspinta ja rengaspaineet. Vaunun renkaiden on oltava rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaisia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että molemmilla puolilla tulee olla merkin, mallin ja koon osalta identtiset renkaat. Trailerin renkaiden kantavuusluokkien tulee olla riittäviä ajoneuvon akselimassoihin ja kokonaismassaan nähden.

Tarkista kytkentä ja yhdistelmän luvallisuus

Ennen liikkeellelähtöä tarkista, että perävaunu on varmasti kiinni eikä pääse irtoamaan matkalla. Vetoauton ja kytkentälaitteiden tekniset ominaisuudet määrittelevät sen, minkä kokoinen perävaunu autoon voidaan kytkeä. Auton rekisteritietoihin on yleensä merkitty perävaunun suurin sallittu kytkentämassa jarruin ja jarruitta sekä suurin sallittu yhdistelmämassa.

Kytkentämassa tarkoittaa perävaunun ja kuorman muodostamaa todellista yhteenlaskettua massaa jarruilla ja ilman. Perävaunun kytkemistä autoon voi rajoittaa myös suurin sallittu yhdistelmämassa eli auton ja perävaunun kuormineen yhteenlaskettu massa tai esimerkiksi suurin vetokoukulle sallittu massa. Pienin kaikista edellä mainituista massarajoista on määräävä.

Jos auton valmistaja ei ole ilmoittanut perävaunun kytkentätietoja, eivätkä tiedot selviä rekisteritiedoista, kytkentämassat määräytyvät valmistajan ilmoituksen sijaan seuraavasti:
• jarruton O1-luokan perävaunu: puolet vetoauton omasta massasta, kuitenkin enintään 750 kg,
• jarrullinen O2-luokan perävaunu: vetoauton kokonaismassa, kuitenkin enintään 3500 kg. Jos vetoauto on M1G- tai N1G-luokan ajoneuvo eli maastohenkilö- tai pakettiauto, voi perävaunun massa olla 1,5 x vetoauton kokonaismassa, kuitenkin enintään 3500 kg.

Kuormaa perävaunu oikein

Perävaunun oikea kuormaaminen ja kuorman sitominen on liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää. Kuorma on kiinnitettävä niin, ettei siitä putoa mitään tielle. Kiinitys on tehtävä kunnollisilla liinoilla. Jos kuljetetaan pöllyävää materiaalia, niin se tulee peittää. Jos vaunussa on kuomu, on tarkistettava, että kuomun kaikki salvat ovat kunnolla kiinni.

Kuorma ei sivusuunnassa saa mennä perävaunun laitojen yli, tämä ei kuitenkaan koske veneen kuljetusta. Takaa se saa ylittää perälaidan enintään kahdella metrillä. Jos ylitys on yli metrin, pitää ylitys merkitä punaisella tai punakeltaieslla lipulla. Pimeällä ja hämärällä pitää käyttää punaista valaisinta.

Takapainoinen kuormaus aiheuttaa helposti nostetta vetoaisaan, jolloin perävaunun aisa nostaa auton takaosaa ylöspäin. Tällainen virheellinen kuormaus heikentää ajoneuvoyhdistelän hallintaa. Takapainoinen kuormaus syntyy helposti, jos kuljetetaan pitkää tavaraa. Perävaunu tulee kuormata siten, että 3-5 % painosta tulee auton vetokoukulle. Perävaunu ei saa keventää auton perää eikä vetokoukun suurinta sallittua pystykuormitusta saa ylittää.

Vedettäessä perävaunua suurin sallittu nopeus on aina enintään 80 km/h. Kuitenkin jos vedetään jousittamatonta perävaunua, niin suurin sallittu nopeus on 60 km/h.

Tarkista myös ajo-oikeus

Perävaunun vetämistä koskevat ajokorttivaatimukset määräytyvät perävaunun kokonais- ja yhdistelmämassatiedon mukaisesti, eli kuorman määrällä ei ole vaikutusta ajokorttivaatimuksiin.

B-luokan ajokortilla voi kuljettaa ajoneuvoa, jonka massa on enintään 3500 kg ja johon on kytketty maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 4250 kg.

B-kortilla kuljetettavaan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg, kunhan yhdistelmän kokonaismassa on enintään 3500 kg ja perävaunun kokonaismassa ei ylitä vetoauton omamassaa. Jos perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan tai perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3500 kg, tarvitaan vähintään BE-luokan ajokortti.

Lisätietoja myös Ajoneuvojen käytöstä tiellä asetuksen kohdista 31-33

Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Otto Lahti, puh. 020 618 5259, otto.lahti(at)trafi.fi
tarkastaja Ahti Kalliomäki, puh. 020 618 5529, ahti.kalliomaki(at)trafi.fi