Trafi: ajotaito on tärkein

25.4.2014 9.35

Lopputulos ja osaaminen ovat tärkeintä aloittavalle kuljettajalle liikenteessä. Se, missä tai mitä kanavia pitkin oppi on saatu, ei saisi olla itseisarvo sinänsä, painottaa Trafi. Trafi tukee vahvasti monimuotoistuvaa ajokorttiopetusta ja -koetta.

Trafi osallistui liikenne- ja viestintäministeriön ajokortti- ja ammattipätevyysopetuksen uudistamista pohtineeseen työryhmään, joka julkaisi loppuraporttinsa tänään 25.4.2014. Raportissa asetetaan sekä lyhyen että pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmia ajokortti- ja ammattipätevyysopetukselle. Tarkoituksena on selkeyttää ja yksinkertaistaa ajokortin hankkimisprosessia sekä lisätä vaihtoehtoja.

”Ajamaan opettelemiseen pätevät samat säännöt kuin muuhunkin oppimiseen eli yksilölliset tarpeet tulisi ottaa entistä tarkemmin huomioon hyvän tuloksen saavuttamiseksi”, sanoo tieliikennejohtaja Sami Mynttinen: ”Uusia vaihtoehtoja ja oppimistapoja pitäisi kehittää monimuotoisemmaksi. Autokouluopetuksen tulee vastata myös tulevaisuuden haasteisiin.”

Teoriaopetuksen hintaa alas verkko-oppimiskokeilulla ja simulaattoreilla

Työryhmä esittää erilaisten ajo-oppimismallien hyödyntämistä ja mm. ajosimulaattoreiden laajempaa käyttöä opetuksessa.

”Meillä on käynnistymässä kokeiluja autokouluyrittäjien kanssa teoriaopetuksen kehittämiseksi. Tarkoituksena on, että perinteisten luokkahuoneessa pidettävien teoriatuntien rinnalla opetusta annetaan myös etäyhteyden avulla, minkä oletetaan mm. laskevan opetuksen hintaa”, kertoo Mynttinen.

Kohti tutkintoperusteista ajokortin hankintaa

Trafi kehittää teoria- ja ajokokeita, jotta ne mahdollistaisivat myös entistä paremmin tutkintoperusteiseen järjestelmään siirtymisen. Painopisteen siirtyminen osaamiseen ja sitä mittaavaan tutkintoon lisäisi toivottua joustavuutta ja yksilöllisyyttä ajokorttiopetuksessa.

Kansainvälisesti tarkasteltuna tutkintoperusteisesta järjestelmästä on positiivisia kokemuksia ja se onkin käytössä myös liikenneturvallisuuden kärkimaissa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa.

Kuljettajien ammattipätevyysopetusta kehitetään

Työryhmä ehdottaa, että ammatillisessa koulutuksessa olevien koulutuksen aikaista työharjoittelua varten annettavaa ajo-oikeuden saamista helpotetaan, jotta koulutus voidaan järjestää joustavasti ikärajojen puitteissa. Samalla pyritään myös vaikuttamaan EU-tasolla siten, että unionin yhteinen lainsäädäntö ammattipätevyysdirektiivin osalta mahdollistaisi jatkossa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden hankkimisen joko koulutus- tai koepainotteisen järjestelmän kautta.

Tarkoitus on saada yhteiseurooppalaisesta lainsäädännöstä joustavampaa ja toimivampaa ammattiliikenteen näkökulmasta. Kansallisella tasolla Trafi kehittää vahvasti ammattipätevyyden jatkokoulutusta.

”Ammattipätevyyskoulutus tuo kuitenkin lisäarvoa raskaan liikenteen kuljettajien osaamiseen ja on hyvä muistaa, että ammattikuljettaja toimii aina myös näkyvänä esimerkkinä muulle liikenteelle”, summaa johtava asiantuntija Ari Herrala.

Lue myös LVM:n tiedote asiasta: Työryhmä: Kuljettajaopetuksesta tutkintopainotteinen, uudet opetusmenetelmät käyttöön

Lisätietoja:
tieliikennejohtaja Sami Mynttinen, p. 029 534 5555, sami.mynttinen(at)trafi.fi, twitterissä @samimynttinen
johtava asiantuntija Ari Herrala, p. 029 534 5561, ari.herrala(at)trafi.fi