Romutuspalkkiokokeilu osui oikeaan saumaan – suosio ylitti kaikki ennusteet

12.4.2016 11.00

Romutukseen päätyi keskimäärin 19 vuotta vanhat autot suoraan liikenteestä. Tilalle 8 000 vähäpäästöistä uutta autoa.

Romutuspalkkiokokeilun tavoitteena oli uudistaa Suomen eurooppalaisittain iäkästä autokantaa, jotta liikenteessä olevat autot olisivat nykyistä ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia.

Romutuspalkkiokokeilulle myönnettiin rahoitusta yhteensä 8 miljoonaa euroa ja sen turvin Suomen teille saatiin noin 8 000 vähäpäästöistä uutta autoa. Romutuspalkkiolla hankittujen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin samaan aikaan rekisteröityjen muiden uusien henkilöautojen päästöt. Romutuspalkkiolla hankittujen autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 107 g/km, kun samaan aikaan rekisteröidyillä muilla autoilla hiilidioksidipäästöjen määrä oli 122 g/km.

Trafi on tehnyt yhteistyössä autoalan kanssa romutuspalkkiokokeilun seurantatutkimuksen. Tulosten perusteella noin 60 % kokeilussa hankituista uusista autoista olisi jäänyt ilman romutuspalkkiokokeilua hankkimatta. ”Auton elinkaareen loppuun kohdistuva hinnoittelumekanismi on erittäin tehokas keino uudistaa autokantaa”, toteaa Trafin tietojohtaja Juha Kenraali. ”Yksi kokeilu ei kuitenkaan muuta autokantaa vaan tarvitaan pysyviä mekanismeja tai jatkokokeiluja. Trafi kannattaakin vastaavien kokeilujen tai kampanjoiden toteuttamista myös jatkossa.”

Päästörajalla oli suuri merkitys romutuspalkkiolla hankittujen autojen päästöihin. Kyselytutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, vaikuttiko päästöraja automerkin ja mallin valintaan. Tulosten perusteella puolet vastaajista olisi ilman päästörajaakin valinnut saman automallin, johon kokeilun yhteydessä päätyi. Lähes 30 % vastaajista olisi ilman päästörajaa valinnut auton, jonka hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin 120 g/km.

Romutuspalkkiolla hankittujen autojen kokonaisautoverotuotto oli noin 28,4 miljoonaa euroa. Kyselytulosten perusteella noin 60 % romutuspalkkiolla hankituista autoista oli sellaisia, joita ei olisi ilman romutuspalkkiokokeilua hankittu. Tällöin romutuspalkkiokokeilun voidaan arvioida tuottaneen valtiolle noin 17,0 miljoonan euron ylimääräisen autoverotuoton.
Romutuspalkkion saamisen ehtona oli, että uuden auton oltava vähäpäästöinen ja romutettavaksi vietävän auton piti olla vähintään 10 vuotta vanha. Romutuspalkkion sai, jos vei yli 10 vuotta vanhan autonsa viralliseen vastaanottopisteeseen romutettavaksi ja osti tilalle enintään 120 g/km hiilidioksidia päästävän auton.

Lisätietoja

Romutuspalkkiokokeilun tutkimusraportti (pdf)
Trafin uutiskirje (Linkki)

tietojohtaja Juha Kenraali, juha.kenraali (at) trafi.fi, p. 029 5347 162
johtava asiantuntija Anders Granfelt, anders.granfelt (at) trafi.fi, p. 029 5346 641