Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta annettu määräys tulee voimaan 1.5.2016

29.4.2016 14.15

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 28.4.2016 määräyksen auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta.

Määräys tulee voimaan 1.5.2016.

Määräyksellä kumotaan aiempi määräys auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta (28.9.2015, TRAFI/8777/03.04.03.00/2013).

Määräysmuutoksella helpotetaan vaatimuksia moottorien muuttamisessa käyttämään korkeaseosetanolia (E85) ja vahvistetaan konversioiden hyväksyminen Trafin ohjeen mukaisesti.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Toni Pallaspuro, puh. 029 5345 395, toni.pallaspuro(at)trafi.fi
yksikönpäällikkö Tuire Simonen, p. 029 534 5202, tuire.simonen(at)trafi.fi