ICAOn yleiskokous huipentui globaalin päästöhyvitysjärjestelmän hyväksymiseen – Euroopan tavoitteet saavutettiin

7.10.2016 14.20

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn yleiskokoukselle Euroopassa asetetut tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Montrealissa, Kanadassa 27.9. – 7.10.2016 pidetty kokous keskittyi lentoturvallisuuden, järjestelmien yhteentoimivuuden ja lentoliikenteen eturistiriitojen kannalta keskeisiin asioihin. Yleiskokouksen päätös vuonna 2021 alkavasta lentoliikenteen maailmanlaajuisesta päästöjen hyvitysjärjestelmästä (GMBM) oli historiallinen edistysaskel.

”ICAO on osoittanut kykynsä ratkaista vaikeita ongelmia. Päätös globaalista lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmästä on aikakauden ilmailuteko, jossa ilmailuteollisuus on ollut vahvasti mukana luoden edellytyksiä nyt tehdylle päätökselle ja tukien päätöstekoprosessia”, kommentoi Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu historiallista päätöstä tuoreeltaan Montrealista.

”Ilmailu on liikennesektorilla ottanut ensimmäisenä liikennemuotona globaalin vastuun hiilidioksidipäästöistään. Ensimmäiseen vaiheeseen on ilmoittautunut mukaan 65 valtiota, mukana kaikki Euroopan maat. Toivomme, että tästä käynnistyy kehityskaari, jonka alkua olemme kauan odottaneet”, Henttu jatkoi.

Työ ilmailun päästöjen vähentämiseksi jatkuu

Yleiskokouksen painopiste oli lentoliikenteen maailmanlaajuisessa päästöjen hyvitysjärjestelmässä ja ennätysmäärä valtioista käytti asiasta puheenvuoroja. Suomi ja useat valtiot korostivat puheenvuoroissaan, että asian eteen on tehty paljon työtä monen vuoden ajan ja että nyt oli aika tehdä päätös. Tätä näkökulmaa tuki myös lentoyhtiöiden järjestö IATA.

”ICAOssa sovittiin nyt kehys sille, miten päästöjen hyvitysjärjestelmää lähdetään toteuttamaan”, kertoo Henttu: ”Yksityiskohdat tarkentuvat ICAOn neuvostossa ja erityisesti asiantuntijatyöryhmissä. Näihin myös Suomi tulee panostamaan.”

Päästövähennysjärjestelmän piiriin alusta lähtien ilmoittautuneiden 65 valtion yhteenlaskettu osuus maailman kansainvälisestä lentoliikenteestä on noin 85 %.

Lentoliikenteen päästöjen hillitsemiseen ei kuitenkaan pyritä pelkästään päästöjen hyvitysjärjestelmän avulla, vaan se täydentää muita, päästöjen hillitsemisen keinoja: ilma-alusten teknistä kehitystä, vaihtoehtoisia polttoaineita sekä tehokkaampaa operointia ja ilmatilan käyttöä.

Yleiskokous antoi ICAOlle tehtäväksi jatkaa päästöjen vähentämiseen tähtäävää työtä entistä paremman teknologian ja toimintamenetelmien sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönoton edistämiseksi. Työtä jatketaan myös lentokonemelun vähentämiseksi. Yleiskokouksessa tunnustettiin päättyneen kolmivuotiskauden merkittäviksi saavutuksiksi uudet kansainväliset standardit, jotka on asetettu uusien lentokoneiden CO2 –päästöille ja pienhiukkaspäästöille.

Euroopan linjaukset näkyvät selkeästi kokouksen lopputulemissa

ICAOn yleiskokouksen toisella viikolla haettiin tarkennuksia ja laajempaa konsensusta käsittelyssä oleville asioille. Yleiskokous tuotti runsaasti työohjelmia ICAOn toteutettavaksi, joita käsitellään aihealueittain alla.

Yleiskokouksen jälkeen työ jatkuu ja eurooppalaisesta näkökulmasta seuraavaksi vuorossa on asioiden priorisointi ja tärkeiksi koettujen asioiden toteutuksen seurantamekanismeista sopiminen.

Riski- ja suorituskykyperusteisen sääntelyn linjaukset korostuvat

Yleiskokouksen teknisen komission työ hyväksyttiin sellaisenaan. Loppuraportissa näkyvät selkeästi Euroopan korostamat linjaukset riski- ja suorituskykyperusteisesta säätelystä. Euroopan ehdotuksesta raporttiin liitettiin myös kehotus ICAOlle parantaa entisestään vaikuttavuusarviointejaan standardeja ja suosituksia laatiessaan.

Raporttiin kirjattiin niin ikään erityisten alueellisten erityispiirteiden ja valtioryhmittymien järjestelyiden huomiointi, jotta ne voivat tukea ICAOn toimintaan. Tämä on tärkeää erityisesti Euroopalle, jolla on paljon ylikansallisia toimijoita, kuten EU, EASA ja Eurocontrol, joissa ilmailuasioita käsitellään.

Turvallisuussuunnitelmat kehityksen alla

Yleiskokous hyväksyi ilmailun turvallisuussuunnitelmaan (Global Aviation Safety Plan) uudistuksen, jolla edistetään turvallisuudenhallintajärjestelmätyyppisiä toimintamalleja sekä valtioiden että toiminnanharjoittajien toiminnassa. Parannuksia hyväksyttiin myös lennonvarmistuksen turvallisuussuunnitelmaan.

Yleiskokous antoi ICAOlle tehtäväksi kehittää uuden turvallisuuden toimintasuunnitelman (Global Aviation Security Plan). ICAOn edellytettiin ottavan johtoaseman torjuttaessa uudenlaisia ilmailun turvallisuusuhka, kuten hyökkäyksiä tietojärjestelmiä tai lentoaseman turvavalvotun alueen lähialuetta vastaan. Työtä entistä varmempien koneluettavien passien ja henkilöllisyyskorttien standardien kehittämiseksi jatketaan.

Maanosakohtaisten ICAOn aluetoimistojen tavoitteeksi asetettiin aluettaan koskevien toimintasuunnitelmien laatiminen turva-asioiden ja liikenteen sujuvoittamisen osalta.

ICAOn rooli kasvaa RPAS-toiminnassa

ICAOn rooli tulee kasvamaan miehittämättömien ilma-alusten (RPAS) osalta. Erityisesti pienten RPAS:ien osalta otetaan huomioon JARUS yhteistyö ja muut standardeja kehittävät tahot.

Kokouksessa vahvistettiin miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvien oikeudellisten kysymysten olevan ykkösprioriteettinä ICAOn oikeudellisessa työssä.

Kehitysmaiden lentoliikenteen turvallisuuskehitystä tuetaan aikaisempaa enemmän

Yleiskokous haluaa ICAOn säilyttävän johtavan asemansa lentoliikenteen kaupallisen sääntelyn alalla. ICAO sai tehtäväksi kansainvälisen lentoliikenteen toimintasuunnitelman kehittämisen. Tavoitteena on myös hyödyntää tilastoja entistä paremmin lentoliikennealan toimintojen suunnittelussa.

ICAOn toiminnassa otetaan jatkossa paremmin huomioon, ettei mitään jäsenvaltiota jätetä kehityksen ulkopuolelle. ICAO on jatkossa entistä enemmän mukana koordinoimassa erilaisia rahoitus- ja tukiprojekteja, joilla edistetään lentoliikenteen turvallisuuden kannalta tarpeellisia asioita kehitysmaissa.

Yleiskokoukseen osallistui yli 2,200 edustajaa 185 valtiosta ja 56 kansainvälisestä järjestöstä.

Lisätietoja:

Taustatietoa lentoliikenteen markkinaehtoisesta päästöhyvitysjärjestelmästä (liite)
LVM:n tiedote: Kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmästä ratkaisu (6.10.2016)
ICAOn 39. yleiskokous
Trafin aikaisemmat tiedotteet ICAOn yleiskokouksesta:
ICAOn yleiskokouksen ensimmäisen viikon kuulumisia (3.10.2016)
Lentoliikenteessä tavoitellaan globaalia päästöhyvitysjärjestelmää
(26.9.2016)

ilmailujohtaja Pekka Henttu, p. 040 351 1931, pekka.henttu(at)trafi.fi, Twitterissä @PekkaHenttu