Tietotilinpäätös tekee tiedon näkyväksi

31.3.2017 9.55

Liikenteen tietoa muodostuu kaikkialla ja kaiken aikaa, mikä luo valtavasti uusia mahdollisuuksia. Trafin vasta julkaistu tietotilinpäätös vuodelta 2016 avaa kattavasti tiedon laajenevaa merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa sekä tekee tarkan läpileikkauksen Trafin tietovarantoihin.

Trafin dataa hyödynnetään ja on hyödynnetty jo pitkään erilaisissa vakiintuneissa käyttötarkoituksissa, kuten rekisterikyselyissä, tilastoina tai muiden viranomaisten tarpeisiin, mutta digitalisaatio on nostanut tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet uudelle tasolle. Tietoa käytetään nykyään valtavasti erilaisten palvelujen tuottamiseen ja päätöksenteon tukena. Pelkkä raakadata ei kuitenkaan enää riitä, vaan olennaista ovat tiedon avulla toteutetut palvelut.

”Kokeilujen kautta on mahdollista löytää täysin uusia tapoja tiedon hyödyntämiseen. Pyrimme myös itse hyödyntämään keräämämme tietoa liikennejärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen”, kertoo tietojohtaja Juha Kenraali.

”Tieto myös liikkuu muiden liikennemuotojen tavoin ja sen prosesseissa on samat elementit kuin perinteisissä liikennemuodoissa, minkä takia onkin ollut perusteltua nostaa se viidenneksi liikennemuodoksi muiden rinnalle”, jatkaa yksikönpäällikkö Kirsi Pulkamo.

Tiedon luotettavuus korostuu jatkossa entisestään

Trafin vastikään julkaisema tietotilinpäätös valmistaa myös hyvin ensi vuonna sovellettavaksi tulevaan Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen, jonka tavoitteena on luoda Eurooppaan ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja kattava tietosuojakehys.

”Tietotilinpäätös sisältää myös Trafin tietoinventaarion, josta on helposti nähtävissä, mitä kaikkea tietoa meillä on. Tilinpäätöksessä on myös avattu Trafin tietovirrat eli tahot, joille säännöllisesti annetaan tietoa tai joilta sitä saadaan”, vinkkaa Pulkamo.

Myös viranomaisen rooli on muutoksessa

”Tietotilinpäätöksessä pohditaan ja vastataan kysymyksiin datan käyttöön tulevaisuudessa liittyvistä muutoksista ja niiden vaikutuksista viranomaistoimintaan. Esimerkiksi tiedon uudet käsittelymallit lohkoketjuineen ja omadatoineen toisivat valtavan sysäyksen liikenteen uusien palveluiden kehittämiselle. Samalla se muuttaisi merkittävästi myös viranomaisen roolia tiedon varastoijasta ja käsittelijästä kohti tietokokonaisuudesta tai siihen liittyvästä valvonnasta vastaamista”, summaa Kenraali.

Lisätietoja:
Trafin tietotilinpäätös 2016
Lue myös johtava asiantuntija Leila Hanhela-Lappeteläisen #Trafitalks-blogi tietosuojasta
yksikönpäällikkö Kirsi Pulkamo, p. 029 5347 223, kirsi.pulkamo (at) trafi.fi, Twitterissä @KirsiPulkamo
tietojohtaja Juha Kenraali, p. 029 5347 162, juha.kenraali (at) trafi.fi, Twitterissä @JuhaKenraali