Ensimmäinen versio Trafin kokonaisarkkitehtuurista julki

24.5.2017 18.00

Ensimmäinen versio Trafin kokonaisarkkitehtuurin kuvauksesta on julkaistu. Arkkitehtuurinäkökulmasta tarkasteltuna kuvauksessa mukana ovat toiminta, tieto ja tietojärjestelmät.

Ensimmäinen versio Trafin kokonaisarkkitehtuurin kuvauksesta on julkaistu. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakennetta, jonka julkaisemilla pyritään edistämään muun muassa avointa hallintoa.

Ensimmäisessä julkaistavassa versiossa on kuvattu ainoastaan Trafin kokonaisarkkitehtuurin nykytilaa ja kokonaisarkkitehtuurityön lähtökohtia. Arkkitehtuurinäkökulmista tarkastelussa mukana ovat toiminta, tieto ja tietojärjestelmät; teknologia-arkkitehtuurin nykytilan kuvaaminen on vasta parhaillaan käynnissä, joten julkaisussa sitä ei vielä ole mukana.

Julkaistava dokumentti on pyritty kirjoittamaan siten, että sen lukeminen ja ymmärtäminen eivät edellytä erityisosaamista kokonaisarkkitehtuurista tai kokonaisarkkitehtuurimenetelmästä.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toimintaan ja rakenteisiin

Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus antaa kattavan käsityksen Trafin toiminnasta sekä toimintaa ohjaavista ja tukevista rakenteista. Kuvausta voidaan hyödyntää sekä sisäisesti että ulkoisesti: sisäisesti esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja ulkoisesti esimerkiksi kumppaneille tarjottavana tietopakettina.

Kokonaisarkkitehtuurista säädetään laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta eli tietohallintolaissa. Tietohallintolaki edellyttää, että julkisen hallinnon viranomaisten on yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi kuvattava oma kokonaisarkkitehtuurinsa ja noudatettava siinä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Työtä ohjaa, ohjeistaa ja koordinoi valtionvarainministeriö. VM kannustaa organisaatioita avoimuuteen ja kokonaisarkkitehtuurityön tulosten julkaisemiseen, joten Trafi onkin päättänyt julkaista kuvauksen sekä omassa julkaisusarjassaan että avoindata.fi-portaalissa.

Lue myös Anu Ylä-Pietilän #trafitalks-blogi Todellisuus vastaan kokonaisarkkitehtuuri 3-0

Lisätietoja:
Trafin kokonaisarkkitehtuuri
kehityspäällikkö Anu Ylä-Pietilä, p. 029 5345 409, anu.yla-pietila(at)trafi.fi, Twitterissä @AnuYlaPietila