Työkonemoottoreiden lainsäädäntö uudistuu

8.6.2017 17.05

Liikkuviin työkoneisiin asennettavien työkonemoottoreiden päästörajat ovat tulleet voimaan vaiheittain. Moottoreiden päästörajoja koskeva direktiivi on korvattu EU-asetuksilla, joiden myötä tulee voimaan vaiheen V päästörajat. Siirtymämenettelyt muuttuvat siten, ettei joustolupia vaiheen V ajalle enää myönnetä. Vanhat hyväksynnät ja edellisten vaiheiden joustavan järjestelmän luvat ovat kuitenkin voimassa voimassaoloaikansa mukaisesti.

Vaiheen V moottoreiden markkinoille saattamisen aikataulu

Vaiheen V moottoreiden markkinoille saattamisen aikataulu on seuraava:

Moottoriluokituksessa NRE:llä tarkoitetaan liikkuviin työkoneisin tarkoitettua moottoria ja sen jälkeisellä c:llä vakionopeusmoottoria ja v:llä muuttuvakierroksista moottoria.

Vaiheen V päästörajat

Tekniset vaatimukset on lisätty pienille alle 19 kW moottoreille ja lisäksi 19–37 kW moottoreille HC+ NOx on tiukentunut. Teknisesti suuri muutos on partikkelilukumäärän rajaus sekä partikkelimassan tiukentaminen 19–560 kW mottoreille. Alla taulukko:

Vanhojen hyväksyntöjen ja poikkeuksien voimassaolo

Uusi EU-asetus ei enää tunne joustavaa järjestelmää, ja näin vaiheen V ajalle ei voi myöntää joustolupia. Tästä huolimatta vanhat hyväksynnät ja edellisten vaiheiden joustavan järjestelmän luvat ovat voimassa voimassaoloaikansa mukaisesti.

Siirtymävaiheen moottorit

Siirtymävaiheen moottoreille on omat säännöksensä. Siirtymävaiheen moottorit ovat moottoreita, jotka ovat valmistuneet ennen yllä mainittuja voimaantulon päivämääriä ja täyttävät ennen uuden säädöksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset. Näitä NRE-luokan moottoreita ja työkoneita, joihin ne on asennettu, saa saattaa markkinoille 24 kk ajan moottoreiden markkinoille saattamisen voimaantulosta sillä edellytyksellä, että työkone, johon moottori asennetaan, on valmistunut enintään 18 kk yllämainittujen voimaantulopäivämäärien jälkeen.

Pienet valmistajat, joiden kokonaisvuosituotanto on vähemmän kuin 100 polttomoottoreilla varustettujen liikkuvien työkoneiden yksikköä, saavat pidentää sekä edellisessä kappaleessa mainittuja markkinoille saattamisen päivämääriä että työkoneen valmistumista 12 kuukaudella.

Tässä yhteydessä kaikki sellaiset alkuperäiset laitevalmistajat, jotka ovat yhden ja saman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön hallinnassa, katsotaan yhdeksi alkuperäiseksi laitevalmistajaksi.

Markkinoille saattaminen

Markkinoille saattamisen määritelmä on hieman muuttunut. Alla kaksi määritelmää, jotka asiaan liittyvät:

  • ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan moottorin tai liikkuvan työkoneen asettamista ensimmäisen kerran saataville unionin markkinoilla
  • ’asettamisella saataville markkinoilla’ tarkoitetaan moottorin tai liikkuvan työkoneen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua taikka käyttöä varten maksua vastaan tai ilmaiseksi.

Lainsäädäntö

Aiemmin voimassa ollut direktiivi 97/68/EY on kumottu ao. asetuksella
(EU) 1628/2016, jossa on pääpiirteet uusista vaatimuksista.
Tätä on täydennetty kolmella EU-asetuksella, jotka koskevat:


Lisätietoa:

ylitarkastaja Henri Takkinen, puh. 029 5345 419, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Keijo Kuikka, puh. 029 5345 518, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi
tarkastaja Jussi Alantie, puh. 029 5346 184, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi