Lentosääntöihin muutoksia

12.10.2017 13.15

Yhteisiin lentosääntöihin (SERA) on tullut 12.10.2017 alkaen sovellettavaksi muutoksia, jotka on huomioitava lentotoiminnassa.

  • kun ilma-aluksessa on toimintakuntoinen toisiotutkavastain (SSR-transponderi), sitä on käytettävä kaikilla lennoilla koko lennon ajan. Tästä ovat poikkeuksena lennot ilma-aluksilla, joiden virransyöttö ei ole riittävä, ilmatilassa, jossa transponderin käyttöä ei ole määrätty pakolliseksi. (SERA.13001)
  • Transponderikoodia koskevien ATS-ohjeiden puuttuessa tulee siviili-ilma-aluksen valita koodi 2000. Jos ko. lento ei ole ilmaliikennepalvelun alainen, tulee ilma-aluksen valita koodi 7000 asianmukaisesti varustettujen ilma-alusten havaittavuuden parantamiseksi. (SERA.13005)
  • Ilma-alusluokkaa esim. ”helikopteri” tai ”ultra” ei voida käyttää kutsumerkissä korvaamassa kutsumerkin ensimmäistä kirjainta. (SERA.14050 ja GM1 SERA.14050)
  • Ilmaliikennepalvelu Helsinki-Vantaan lentoaseman ilmatilassa annetaan ilma-aluksille vain englanniksi, poikkeus- ja hätätilanteita lukuun ottamatta. (SERA.14015)

Trafi on päivittämässä ilmailumääräystä OPS M1-1 SUOMESSA SOVELLETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT. Kyseisellä määräyksellä annetaan SERA:n edellyttämät kansalliset siviili-ilmailua koskevat määräykset mahdollisine poikkeuksineen SERA:sta sekä sotilasilmailua koskevat poikkeukset SERA:sta. Määräysluonnos lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen yhteydessä kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus vaikuttaa määräyksen sisältöön, mukaan lukien SERA:n muutosten käyttöön otto.

Koska SERA sisältää nyt myös säännökset ilmailun radiopuhelinliikenteestä ja siinä käytettävistä sanonnoista, jotka on tähän saakka julkaistu ilmailumääräyksellä GEN M1-8 ja ilmailuohjeella GEN T1-10, näihin asiakirjoihin tehdään huomattavia muutoksia: GEN M1-8 tullaan kumoamaan ja GEN T1-10 päivittämään. Päivityksessä tullaan huomioimaan myös SERA:n muutokseen liittyvä ohjeaineisto (AMC/GM), joka käännetään tässä yhteydessä englannin kielestä.

Ennen OPS M1-1:n ja GEN T1-10:n päivityksiä noudatetaan 12.10.2017 alkaen muuttunutta SERA:a ohjeaineistoineen sekä nykyistä 11.11.2014 annettua OPS M1-1:tä.

Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) on julkaissut lentosääntöjen muutoksista oman AIC A -tiedotteensa.

Linkki alkuperäiseen SERA:an ja sen muutoksiin
Linkki SERA:n konsolidoituun versioon, johon muutokset on sisällytetty
Linkki AIC A

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jorma Kivinen, jorma.kivinen (at) trafi.fi , p. 029 5346 056
erityisasiantuntija Kai Väisänen, kai.vaisanen (at) trafi.fi, p. 029 5346 137

 Tiedotetta päivitetty 16.10.2017