Uusi määräys: Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet

27.10.2017 15.53

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 27.10.2017 määräyksen ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet. Määräys tulee voimaan 20.5.2018.

Määräyksellä korvataan aiempi Ajoneuvohallintokeskuksen ohje Katsastuksen arvosteluperusteet (Dnro 937/208/2007).

Määräyksen taustalla on ajoneuvolain muuttamisesta annettuun lain (473/2017) ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2014/45/EU) voimaantulo.

Ajoneuvolain muutoksen mukaan määräaikaiskatsastuksen sisällöstä ei enää säädetä valtioneuvoston asetuksella vaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset määräaikaistarkastuksen tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset myös vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta sekä katsastustodistuksen sisällöstä.

Määräystä sovelletaan ajoneuvoihin, joita ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan koskee määräaikaiskatsastusvelvollisuus.

Määräys
Perustelumuistio
Kommenttikooste

Lisätietoja
tarkastaja Tatu Siivonen, p. 029 5345 517, tatu.siivonen(at)trafi.fi
lakimies Aino Still, p. 029 534 6066, aino.still(at)trafi.fi