Lausuntopyyntö liikenteen palveluista annettuun lakiin liittyvistä määräysluonnoksista

28.11.2017 8.35

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) ja ajoneuvolain (1090/2002) nojalla annettavista määräysluonnoksista

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausumaan 1.7.2018 voimaan tulevaksi tarkoitetuista määräysluonnoksista: 

Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti esitettyyn taksiliikenteen palvelun kokonaishinnan määrään (määräysluonnos Henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavat tiedot ja taksiliikennepalvelun kokonaishinta) sekä ehdotettuihin taksivalaisinta ja esteettömiä ajoneuvoja koskeviin teknisiin vaatimuksiin (määräysluonnos Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset).

Perustelut määräysten antamiselle ja autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista annetun määräyksen muuttamiselle ovat perustelumuistioissa.
Määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018 samanaikaisesti liikenteen palveluista annetun lain kanssa.

Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksista viimeistään perjantaina 5.1.2018. Lausunnon voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron (TRAFI/196251/03.04.03.00/2017, TRAFI/196233/03.04.03.00/2017 tai TRAFI/196242/03.04.03.00/2017) ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.


Lisätietoja

lakimies Aino Still, p. 029 534 6066, aino.still(at)trafi.fi

Taksiliikenneasiat

kehityspäällikkö Mikko Västilä, p.029 5345 584, mikko.vastila(at)trafi.fi

Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset (TRAFI/196242/03.04.03.00/2017):

asiantuntija Pasi Parviainen, p. 029 5345 390, pasi.parviainen(at)trafi.fi

Henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavat tiedot ja taksiliikennepalvelun kokonaishinta (TRAFI/196233/03.04.03.00/2017)

kehityspäällikkö Pipsa Eklund, p. 029 5345 396, pipsa.eklund(at)trafi.fi

Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset (TRAFI/196251/03.04.03.00/2017)

erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen, p. 029 5345 380, timo.karkkainen(at)trafi.fi