Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä

13.12.2017 10.25

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä.

Kyseessä on uusi määräys, joka annetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017)(ns. liikennepalvelulaki) II vaiheen nojalla siten, että määräys tulee voimaan samanaikaisesti liikennepalvelulain arvioidun voimaantulon kanssa 1.7.2018.

Määräyksellä täytäntöönpannaan komission päätös (2011/765/EU) veturinkuljettajien koulutuskeskusten tunnustamisperusteista, veturinkuljettajien tutkintojen vastaanottajien tunnustamisperusteista ja tutkintojen järjestämistä koskevista perusteista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY mukaisesti (ns. komission koulutuskeskuspäätös). Lisäksi määräyksellä kumotaan voimassa oleva Liikenteen turvallisuusviraston määräys Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat (TRAFI/205384/03.04.02.00/2016)(ns. koulutusohjelmamääräys).

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta viimeistään 16.2.2018.

Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon (word-muodossa) sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi ja asian käsittelijöille sähköpostitse osoitteilla jari.nieminen(at)trafi.fi, kaisa.sainio(at)trafi.fi ja anne.seppanen(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.
Pyydämme liittämään lausuntoon määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/442338/03.04.02.00/2016.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jari Nieminen, jari.nieminen(at)trafi.fi; puh. 029 5346 829
Kehityspäällikkö Kaisa Sainio, kaisa.sainio(at)trafi.fi; puh. 029 5346 837
Lakimies Anne Seppänen, anne.seppanen(at)trafi.fi; puh. 029 5346 840