Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimukset

13.12.2017 10.15

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimukset.

Kyseessä on uusi määräys, joka annetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017)(ns. liikennepalvelulaki) II vaiheen nojalla siten, että määräys tulee voimaan samanaikaisesti liikennepalvelulain arvioidun voimaantulon kanssa 1.7.2018.

Määräyksen antaminen on osa isompaa muutosta, jossa puretaan rautateiden nykyinen lääkärijärjestelmä ja uusitaan merenkulun lääkärijärjestelmä, kun toimivalta hyväksyä merimieslääkärit siirretään liikennepalvelulain säännöksillä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) Liikenteen turvallisuusvirastolle.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta viimeistään 16.2.2018.

Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon (word-muodossa) sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi ja asian käsittelijöille sähköpostitse osoitteilla jukka.terttunen(at)trafi.fi, markku.vanhanen(at)trafi.fi ja anne.seppanen(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/323443/03.04.04.00/2017.

Lisätietoja:
Liikennelääketiedeyksikön päällikkö Jukka Terttunen, jukka.terttunen(at)trafi.fi; puh. 029 5346 089
Erityisasiantuntija Markku Vanhanen, markku.vanhanen(at)trafi.fi; puh. 029 5347 001
Lakimies Anne Seppänen, anne.seppanen(at)trafi.fi; puh. 029 5346 840