Kelpoisuuslainsäädäntö uudistuksen alla – muutoksia kelpoisuuskirjojen hakemiseen

14.12.2017 8.00

Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että ennen vuotta 2013 liikenneturvallisuustehtävään liittyvän koulutuksensa aloittaneilla henkilöillä (pl. kuljettajat) on oltava kelpoisuuskirja viimeistään 31.12.2017.

Kelpoisuussääntelyyn on esitetty muutosta, jonka myötä muiden liikenneturvallisuustehtävien kuin kuljettajan tehtävän yksityiskohtaisesta sääntelystä on tarkoitus luopua 1.7.2018. Tästä johtuen kelpoisuuskirjan hakemista koskevaa määräaikaa ollaan siirtämässä 29.10.2018 saakka. Näin ollen kenenkään liikenneturvallisuustehtävässä toimivan ei tarvitse hakea kelpoisuuskirjaa ennen uudistetun kelpoisuussääntelyn voimaantuloa.

Trafi kuitenkin myöntää 1.7.2018 asti kelpoisuuskirjan, jos sellaista virastosta haetaan. Trafi rekisteröi myöntämänsä kelpoisuuskirjat kelpoisuusrekisteriin. Jos henkilö ei 1.1.–30.6.2018 hae virastosta kelpoisuuskirjaa, niin ei tietoa hänen kelpoisuudestaan myöskään rekisteröidä kelpoisuusrekisteriin.

Muutoksella ei ole vaikutusta liikenneturvallisuustehtävissä toimivien tai tehtäviin hakeutuvien kelpoisuusvaatimuksiin.

Toimijoiden tulee muutoksesta johtuen tarkastaa turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä erityisesti näihin tehtäviin liittyvien kelpoisuuksien hallinnoinnin osalta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jari Nieminen, jari.nieminen (at) trafi.fi, p. 029 5346 829