Trafi on nimennyt alueet öljylastin siirtoa varten

20.12.2017 10.00

Trafi nimeää 1.1.2018 voimaan tulevalla päätöksellä öljysäiliöalusten välisiä öljylastin siirtoja varten alueet.

Päätös perustuu merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 2 a luvun 1 §:n 2 momenttiin.

Tarkemmat tiedot ja alueiden koordinaatit löytyvät päätöksestä.

Öljysäiliöalusten välisiin öljylastin siirtoihin (STS-siirto) nimetyt alueet

Lisätietoja

kehityspäällikkö Henri Wallenius, p. 029 5346 471, henri.wallenius (at) trafi.fi