Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO konsultoi jäsenvaltioitaan päästöhyvitysjärjestelmä CORSIAsta

21.12.2017 14.00

YK:n alainen Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on lähettänyt 192 jäsenvaltiolleen kommentoitavaksi ehdotuksen ns. CORSIA-paketista eli kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen ympäristönsuojelua koskevaan liitteeseen (Annex 16, Volume 4) tulevasta standardista (Standards and Recommended Practices, SARPs) ja sen ohjemateriaaleista.

Maailman laajuinen järjestelmä hiilidioksidipäästöjen hallintaan

ICAO saavutti vuoden 2016 yleiskokouksessaan historiallisen päätöksen kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen hyvitysjärjestelmän CORSIAn (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) luomisesta. Mikään muu liikenteen tai teollisuuden ala ei ole aiemmin ottanut käyttöön maailmanlaajuista järjestelmää hiilidioksidipäästöjen hallintaan.

CORSIAn tavoitteena on, että vuodesta 2020 alkaen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt eivät kasva verrattuna vuosien 2019–2020 päästöjen keskiarvoon. Päästöjen kasvaessa lentoyhtiöiden pitää hyvittää kasvu ostamalla päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta. Hyvitysvelvoite koskee lentoyhtiöitä, jotka lentävät CORSIA-järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiä reittejä. Ehdotuksen mukaan ICAOn neuvosto tulee määrittelemään hyväksyttävät päästöyksiköt. Kun hyvitysvelvoitetta lasketaan, otetaan huomioon mahdollisesti käytetty biopolttoaine, jonka pitää täyttää mm. CORSIAn biopolttoaineille asettamat kestävyyskriteerit.

CORSIA on aluksi vapaaehtoinen – myöhemmin pakollinen

Järjestelmän käyttöönotto jakautuu ajallisesti kolmeen vaiheeseen, jotka ovat vuosina 2021–2023, 2024–2026 ja 2027–2035. Järjestelmä on vuoteen 2026 asti vapaaehtoinen, mutta siitä on tulossa kattava. Suomi ja muut Euroopan maat mukaan lukien järjestelmään on alusta asti ilmoittautunut 72 valtiota, jotka vastaavat 87,7 prosentista kaikesta kansainvälisestä lentoliikenteestä. Vuodesta 2027 alkaen CORSIA on pakollinen kaikille valtiolle joitakin erityistapauksia lukuun ottamatta.

Kaikkien ICAOn jäsenvaltioiden, joiden lentoyhtiöt operoivat kansainvälisiä lentoja, pitää monitoroida, raportoida ja verifioida näiden lentojen hiilidioksidipäästöt vuosittain vuodesta 2019 lähtien riippumatta siitä, osallistuuko valtio CORSIAan. Päästöjen raportointi perustuu polttoaineenkulutuksen seurantaan standardiluonnoksessa esitetyllä metodilla.

CORSIAn on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta

ICAOn neuvoston on tarkoitus hyväksyä ehdotus kesäkuussa 2018 ja standardin on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Trafi kannattaa maailmanlaajuisen päästöjärjestelmän käyttöönottoa ja tulee valmistelemaan Suomen vastauksen koordinoidusti yhdessä EU:n ja Euroopan siviili-ilmailukonferenssin ECACin jäsenvaltioiden kanssa.

Trafi ottaa mielellään vastaan sidosryhmien näkemyksiä asiassa tammikuun 2018 loppuun mennessä. Standardimateriaalia on mahdollista saada tutustuttavaksi pyynnöstä.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner, p. 029 534 6077, katja.lohko-soner(at)trafi.fi
yksikönpäällikkö Jyrki Laitila, p. 029 5346 069, jyrki.laitila(at)trafi.fi (biopolttoaineet)

ICAOn CORSIA-sivut 

Trafin muistio CORSIAsta

TrafiTalks Blogi: Vuosi ICAOn yleiskokouksesta – Missä mennään lentoliikenteen päästöjen sääntelyssä?